Slush 2019. Bild: Veeti Hautanen

Redan 2000 företag i databasen Dealroom som samlar huvudstadsregionens startupföretag och placerare

Helsingfors stad anslöt sig hösten 2020 till den internationella databasen Dealroom för startup-ekosystem. Syftet med databasen som konstant uppdateras är att på ett nytt sätt föra samman startupföretag, placerare, företagskläckerier och företagsacceleratorer, högskolor och universitet samt placeringsomgångar. Dealrooms första år har varit en succé eftersom gränsen för 2000 deltagande startupföretag överskreds redan i november 2021.

Dealroom hjälper startupföretag att växa

Data sitter inne med kraft och styrka och Dealroom-synlighet kan hjälpa startupföretag och andra aktörer på många sätt när det gäller att skapa förutsättningar för tillväxt. Företag vars uppgifter inte ännu finns i Dealroom kan om de vill själv ansluta sig till tjänsten som är kostnadsfri och fritt tillgänglig för alla som vill.

”Öppen, aktuell och tillräckligt omfattande information om vårt livskraftiga startup-ekosystem hjälper både lokala och internationella aktörer att hitta möjligheter i Helsingforsregionen. Vi är synnerligen nöjda med Dealroomtjänstens första år”, glädjer sig NewCo Helsinki-enhetens chef Tommo Koivusalo.

Databasen Dealroom för samman Helsingfors med nästan 20 startup-ekosystem runt om i Europa. Den hjälper för sin del också samarbetet och jämförelsen mellan ekosystemen i olika områden. Dealroomtjänsten produceras av det holländska startupföretaget Dealroom co lokalt i samarbete med NewCo Helsinki.

Helsingfors startupverksamhet har tagit sig ur coronaepidemin och är ännu starkare än förr

Startup-ekosystemet spelar en viktig roll för Helsingfors och staden gör allt den kan för startupföretagen. Dealroomnätverket är en viktig del av stadens och NewCo Helsinkis startup-ekosystemverksamhet i huvudstadsregionen.

En annan viktig skapare av startup-ekosystem är Slush Helsinki som igen i år den 1–2 december samlar den internationella startupgemenskapen till Helsingfors. Helsingfors stad är som en av Slushs samarbetspartner med om att stöda ett lyckat evenemang.

Inom Helsingfors startup-ekosystem råder nu när man hämtar sig från coronapandemin även i övrigt en stark vilja att jobba. De nyaste startuptjänsterna i Helsingfors är Health Incubator Helsinki, Urban Tech Helsinki, Helsinki Education Hub och NewCo Accelerator som alla snabbt har lyckats bli väl mottagna på startupfältet. Helsingfors stärker dessutom tillsammans med stadens universitet och högskolor startupverksamheten och även annan företagarverksamhet på olika campus. Av Dealroom framgår dessutom att huvudstadens startupföretag i år har samlat in riskkapital med rekordhastighet.

Mer information:

Läs mer om Helsingfors databas Dealroom här.

Health Incubator Helsinki
Urban Tech Helsinki
Helsinki Education Hub
Newco Accelerator