På grund av coronaviruskrisen är det nödvändigt att precisera Helsingfors stad anvisningar för evenemangsarrangörer.

Helsingfors ger tilläggsanvisningar och rådgivning för evenemangsarrangörer i undantagsläget orsakat av coronavirus

På grund av coronaviruskrisen är det nödvändigt att precisera Helsingfors stad anvisningar för evenemangsarrangörer. Tilläggsanvisningar har nu getts ut och tagits i bruk. Förutom anvisningarna för undantagsläget (THL och OKM 14.5.2020) ska arrangören se till att alla behövliga tillstånd, anmälningar och andra arrangemang har tagits hand om i god tid före evenemanget.

Tilläggsanvisningarna för evenemangsarrangörer med anledning av coronaviruskrisen har planerats av stadens olika myndigheter och serviceproducenter i samarbete med två evenemang, det traditionella Helsinki Cup och det nya Suvilahti Summer.

Syftet med anvisningarna är att handleda och hjälpa evenemangsarrangörer att hindra att coronavirus smittar under evenemangen och på så sätt garantera en trygg upplevelse för besökarna i evenemanget. Anvisningarna stämmer överens med statens riktlinjer och uppdateras då nya riktlinjer dras upp.

Det är viktigt att de kommande evenemangen förverkligas så tryggt som bara möjligt. Vi som stad stöder evenemangsarrangörer enligt vår bästa förmåga för att det inte ska utgöra en extra risk för besökarna att delta i evenemangen, konstaterar projektchef Päivi Munther.

Staden ger anvisningar för evenemang men inte när det gäller allmänna sammankomster. Med allmänna sammankomster avses i lagen om allmänna sammankomster demonstrationer eller andra tillställningar som ordnas i syfte att utöva mötesfriheten och som även andra än de som uttryckligen inbjudits kan delta i eller följa.

På webbadressen www.hel.fi/tapahtumallisuus (på finska) finns en minneslista för evenemangsarrangörer med information om de mest allmänna, nödvändiga tillstånden och andra angelägenheter som evenemangsarrangörer ska ta hand om. Beroende på evenemangets karaktär kan också andra tillstånd och anmälningar förutom dessa vara nödvändiga.

Helsingfors drar riktlinjer för följande teman i tilläggsanvisningarna för evenemangsarrangörer med anledning av coronavirus:

• man får inte komma till offentliga tillställningar, allmänna sammankomster eller offentliga rum om man har symtom
• de som hör till riskgrupper rekommenderas att undvika offentliga tillställningar
• man ska undvika onödiga fysiska kontakter på tillställningar
• bra hand- och hosthygien på tillställningar hindrar smittor
• städningens betydelse framhävs på evenemangsplatsen
• åtgärder vid coronavirussmitta som konstaterats på en offentlig tillställning eller en allmän sammankomst
• kommunikationens betydelse.

Dessutom rekommenderar staden att evenemangsarrangörer utarbetar en mer preciserad åtgärdsförteckning på basis av anvisningarna i syfte att hindra att coronavirus smittar, och fogar denna till evenemangsanmälan.

Evenemangsarrangörer kan vid behov fråga efter tilläggsinformation via adressen: marketing@hel.fi. I fråga om anmälningsskyldigheten är endast evenemangsplatserna på Varaamo ett undantag. Genom att reservera en evenemangsplats på webbtjänsten Varaamo godkänner evenemangsarrangören reglerna för användning av platserna för utomhusevenemang och förbinder sig att följa de allmänna anvisningarna om att hindra smitta av coronavirus i samband med evenemang.

Evenemangsarrangören ska ta reda på de gällande begränsningarna angående sammankomster och är ansvarig för att deltagarantalet inte överskrider det tillåtna.

Helsingfors stad har rätt att ensidigt häva avtalet på basis av begränsningen av sammankomster om det inte är möjligt att på ett tryggt sätt ordna ett planerat evenemang enligt en helhetsbedömning.

Svar på frågor som gäller evenemangsplatserna på Varaamo ges på adressen: ulkoilmatapahtumat@hel.fi.
På webben:
Anvisningar på webbsidan Tapahtumallisuus Helsingissä (på finska)
Varaamo

Foto: Vesa Laitinen