I fullmäktige på onsdag projektplan för Centrums central för hälsa och välbefinnande och fullmäktigemotioner

Stadsfullmäktige sammanträder onsdag 16 juni. Vid sammanträdet behandlas ett flertal motioner väckta av fullmäktigeledamöter. På föredragningslistan för sammanträdet finns också bl.a. projektplanen för Centrums central för hälsa och välbefinnande och Helsingfors underjordiska generalplan 2021.

Sammanträdet, som börjar kl. 18, kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. För besluten redogörs efter sammanträdet dessutom i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande.

Det förs också diskussion på Twitter under hashtaggen #helvaltuusto.

 

Läs mer:

Stadsfullmäktiges föredragningslista 16.6.2021

Helsingforskanalen