Kaupungin valtuustosali ja lehteri.

Projektet Helsinki Garden och 18 fullmäktigemotioner i stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige sammanträder onsdagen den 12 februari. På föredragningslistan för sammanträdet finns förslaget till detaljplaneändring för fastighetsutvecklingsprojektet Helsinki Garden i Bortre Tölö.

Detaljplanelösningen gäller parkområden, idrottsområdet, gatuområden och parkeringsplatsen i norra delen av Djurgårdsparken i Bortre Tölö. Det är meningen att inkludera byggnaden för Helsingfors ishall i projektet och ändra ishallen till en mindre multifunktionsarena och motions- och idrottslokaler. Fastighetsutvecklingsprojektet gör det möjligt att bygga en underjordisk multifunktionsarena i privat ägo samt verksamhetslokaler och bostäder vid Nordenskiöldsgatan.

På föredragningslistan finns också förslaget att höja maximipriset för ombyggnad av 39 metrotåg så att maximipriset för projektet uppgår till sammanlagt 31,22 miljoner euro. Vid sammanträdet behandlas dessutom ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning.

Sammanträdet, som börjar kl. 18, kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen eller följas på plats på fullmäktigesalens läktare, ingång vid Sofiegatan 3. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. För besluten redogörs efter sammanträdet dessutom i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande.

På föredragningslistan kan du läsa mer om de ärenden som behandlas på sammanträdet. Det går att söka bakgrundsinformation i tjänsten Päätökset (på finska).

Det förs också diskussion på Twitter under hashtaggen #helvaltuusto.

Läs mer:

Stadsfullmäktiges hela föredragningslista 12.2.2020
Helsingforskanalen

Kuva: Pertti Nisonen

DELA