President Mauno Koivisto får ett minnesmärke i Helsingfors

President Mauno Koivisto får ett minnesmärke i Helsingfors. Avsikten är att minnesmärket ska avtäckas den 25 november 2023, då det har förflutit hundra år sedan Koivisto föddes. Statsrådets kansli har tillsatt en kommitté för uppförande av minnesmärket för tiden 16.12.2019–31.12.2023. Kommitténs ordförande är statsminister emeritus Paavo Lipponen.

Kommittén har till uppgift att arrangera en tävling för planering av minnesmärket och på basis av tävlingen välja en eller flera leverantörer av minnesmärket. Kommittén beslutar också var minnesmärket ska placeras utifrån förslag av Helsingfors stad.

Övriga medlemmar i kommittén utöver ordförande Lipponen är understatssekreterare Timo Lankinen från statsrådets kansli (vice ordförande), diplomingenjör Heikki Allonen som representant för president Koivistos anhöriga, professor Antti Ahlava från Aalto-universitetet, professor Pirjo Sanaksenaho från Aalto-universitetet och konstmuseichef Maija Tanninen-Mattila från HAM Helsingfors konstmuseum. Helsingfors stads representant är från stadskansliet, kanslichef Sami Sarvilinna. Kommitténs sekreterare är lagstiftningsrådet Sanna Helopuro från statsrådets kansli.

Läs mer:

Stadsrådet