Poststrejken. Foto: Veeti Hautanen

Poststrejkens inverkan på Helsingfors stads tjänster -

27.11: Poststrejken slutar

Tidagare nyheter

Poststrejken började måndagen den 11 november. I stadens verksamhet märks strejken mest i ärenden som gäller delgivning, fakturering och löner. Strejken inverkar på distributionen av brev och paket och medför vissa undantag i stadens hälso- och socialvårdstjänster.

Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT:s sympatistrejken för Post- och Logistikunionen PA har slutat.

HRT:s biljettkontrollanter och VR:s konduktörer ger information på måndagsmorgon vid de största bussterminalerna.

Stora störningar i busstrafiken mån. 25.11 p.g.a. sympatistrejken. Följ: hsl.fi  (HRT)

Enligt de nuvarande uppgifterna går lokaltågen, metron och spårvagnarna som vanligt, samt Sveaborgsfärjan. Lönar det sig att använda spårtrafik i stället för bussar. Vi råder den som reser att vara ute i god tid och ha marginaler.

HRT:s Reseplanerare hjälper vid planering av rutter även på måndag. Det lönar sig att ta bort alternativet bussar, då visar Reseplaneraren endast rutterna för spårtrafiken.

Social- och hälsovårdstjänsterna

Brådskande tidsbeställningar meddelas kunderna per telefon. Papper som sammanhänger med tidsbeställningarna, till exempel blanketter för förhandsinformation, skickas till kunderna per e-post. Kunder som inte har tillgång till e-post kan avhämta blanketterna på serviceställen som meddelas särskilt. Även servicesedlar och betalningsförbindelser kan avhämtas på serviceställena. Läkemedelsförsändelser och laboratorieprov går fram trots strejken. Informationen om hur man inom social- och hälsovården garderar sig med anledning av poststrejken uppdateras här.

Också de övriga sektorerna informerar sina kunder och samarbetspartner om de störningar som poststrejken medför. Stadsmiljö-, fostrans- och utbildnings- samt kultur- och fritidssektorn försöker hitta alternativa sätt att skicka post till sina kunder. I kundfaktureringen är dröjsmål möjliga. 

Stöd för närståendevård, personlig assistent

Stöden för närståendevård betalas normalt, men pappersverifikaten kommer inte fram så länge poststrejken pågår.
Det finns information på social- och hälsovårdens webbsidor om stöd för närståendevård och om frågor som gäller personliga assistenter. 

Fakturor som Helsingfors stad skickar

Helsingfors stads fakturor har längre betalningstid än normalt, och förfallodagen har uppskjutits.
Talpa utnyttjar förutom Postens tjänster också Jakeluyhtiö Suomis (JYS) brevdistribution, vilket betyder att brevposten når fram normalt på de områden där JYS verkar.
Strejken inverkar inte på distributionen av e-fakturor.

Fakturor som kommer till staden

Fakturor som staden får i formen av e-faktura handläggs som vanligt, men pappersfakturor rör sig ingenstans under poststrejken.
De som levererar tjänster och varor till staden ombeds beakta att staden tar emot fakturor enbart som e-fakturor.

De stadsanställdas löneverifikat på papper och annat material

Löner och arvoden betalas normalt, men lönekvitton på papper eller lönekvitton i pappersform eller andra verifikat på papper som skrivs ut av lönekontoret går inte fram under poststrejken.
Lönekontorets kontaktinformation för de olika sektorerna 

Kontakta ekonomiförvaltningen

Det är för tillfället kö till ekonomiförvaltningens kundservicenummer (09) 310 25300. Man kan också använda en blankett för att ta kontakt med kundservicen. Blanketten ger möjlighet att bifoga högst två bilagor (maximal storlek 5 Mb):

Löner och arvoden
Fakturor och betalningar

Inverkan på delgivning av beslut

Elektronisk delgivning är under strejken det primära sättet att verkställa delgivning av beslut som har fattats av stadens beslutsorgan. Ifall beslutens verkställbarhet kräver det, strävar staden vid behov efter att anlita kurirtjänster som ersätter Posten, åtminstone för delgivning av de viktigaste besluten.

Registratorskontoret har normal öppethållning

Helsingfors stads registratorskontor har öppet vardagar klockan 8.15–16 (stängt på veckosluten). Registratorskontorets besöksadress: Stadshuset, Norra esplanaden 11–13, Helsingfors 17. Registratorskontorets kontaktinformation: helsinki.kirjaamo@hel.fi, fax +358 9 655 783. Registratorskontorets servicenummer: 09 310 13700.

Fler nyheter: 

Updaterad 22.11, 24.11. kl. 18.45.