Polisen

Polisen synlig då skolornas avslutningshelg övervakas

Polisen i Helsingfors utför intensifierad övervakning av användningen av rusmedel bland unga under skolornas avslutningshelg. Övervakningen gäller i synnerhet ungdomarnas mötesplatser, till exempel badstränder samt daghems- och skolgårdar.

–Polisens övervakning och synlighet hindrar olyckor samt att ungdomarna utsätts för brott. Polisen samarbetar med Helsingfors stads ungdomsarbetare och andra aktörer inom frivilligt ungdomsarbete under avslutningskvällen, berättar kommissarie Katja Nissinen vid polisinrättningen i Helsingfors.

Ungdomars innehav av alkohol medför böter och ett meddelande till den ungas vårdnadshavare och till barnskyddsmyndigheterna. Polisen beslagtar och förstör alkoholdrycker som innehas av minderåriga. Om polisen påträffar barn under 15 år som innehar alkohol eller som är berusade, överlåts de till föräldrarna eller till socialmyndigheterna.

– Rusmedel är inte längre lika viktigt då de unga festar och det går i allmänhet lugnare till nuförtiden. Det innebär också att störningar och ytterligheter har minskat under årens lopp.

Polisen önskar dock att föräldrarna skulle komma överens om gemensamma spelregler med sina barn och ungdomar före kvällen. Föräldrarna ska gärna hålla kontakt med sina barn under kvällens lopp eftersom huvudansvaret för barnen ligger hos föräldrarna.

Om det trots allt händer något tråkigt under firandet, uppmanar polisen barn och ungdomar att omedelbart söka hjälp. Hjälp fås på plats av polisen och ungdomsarbetarna eller genom att ringa 112.

Polisen i Helsingfors informerar om övervakningen under avslutningshelgen på Twitter: twitter.com/helsinkipoliisi och på Instagram: www.instagram.com/helsinkipoliisi. Båda kontona är tillgängliga utan att man registrerar sig till tjänsten.

Foto: Polisinrättningen i Helsingfors