Personalbristen inom småbarnsfostran löses även genom att utbilda befintlig personal

Bristen på personalen inom småbarnsfostran i huvudstadsregionen har länge varit svår, och den har även väckt livlig offentlig diskussion. Enligt kalkyler har huvudstadsregionen behov av 3 200 nya högutbildade kompetenta anställda inom småbarnsfostran före 2030.

Det finns många orsaker till denna utmaning och därför även många lösningar på den. De sökes även genom samarbete mellan Helsingfors stad och Helsingfors universitet. Man ska ta hand om kompetent personal, men branschen har även ett brinnande behov av nytt yrkesfolk och starkare dragningskraft. Dessutom måste den nuvarande personalen utbildas enligt den förnyade lagen om småbarnspedagogik från 2018.

En viktig lösning för att få yrkesfolk att hållas kvar i branschen och att man kan möta lagrevisionen är att arrangera utbildning för nuvarande motiverade anställda inom småbarnsfostran så de kan få kompetensen för lärare inom småbarnspedagogik.

Undervisnings- och kulturministeriet fattade i mitten av juni beslut om en engångsfinansiering av ständigt lärande på 31 miljoner euro. Med den vill man ge fart åt sysselsättningen, jämlikheten och tillgängligheten av kompetent arbetskraft i hela landet. Det är viktigt att en del av finansieringen riktades till utbildningar i huvudstadsregionen där anställda inom småbarnsfostran med olika bakgrunder kan få kompetens som lärare inom småbarnspedagogik. Med finansieringen skapas omkring 80 utbildningsplatser, som fördelar sig bland annat till flerformsutbildning för pedagogie kandidater och magistrar samt examensutbildning för bland annat barnskötare inom småbarnsfostran. Enbart hos Helsingfors stad finns det många gånger fler personer med intresse för examensutbildning än vad det finns platser.

Finansieringen är dock inte tillräcklig jämfört med behovet. Helsingfors universitet fick en tillräcklig finansiering med sin egen ansökan, men finansieringarna genom samarbete med andra universitet fick inte lika bra resultat, och endast hälften av de ansökta platserna kommer att bli verklighet. Bristen på svensktalande personal inom småbarnsfostran i Helsingfors har varit så kritisk att några svenskspråkiga familjer måste anvisas en tillfällig plats inom finskspråkig småbarnsfostran. Ministeriet beviljade dock inte Helsingfors universitet finansiering för svenskspråkig behörighetsutbildning.

”Rutterna för flerformsutbildning och examensinriktad fortbildning inom småbarnsfostran behöver långvariga och tillräckliga finansieringar för att förändringen i personalstrukturen och personalbristen även för denna del kan lösas. Detta borde vara mer synlig i ministeriets framtida beslutsfattande. Kursen är rätt, men det behövs större volym och bättre fart”, säger Pia Pakarinen, Helsingfors biträdande borgmästare för fostran och utbildning, och Sari Lindblom, rektor för Helsingfors universitet.