Vårens utställningar.

Paul Osipow och René Magritte ställs ut i Helsingfors i vår

Våren 2019 ställer Helsingfors stads konstmuseum HAM, för första gången i Norden, ut den polska Paweł Althamer (f. 1967). I utställningen möter besökaren konstnären öga mot öga i förbluffande självporträtt, kollektiva statyer och videoinspelningar. Det har 2019 gått 150 år sedan Ellen Thesleff (1869–1954) föddes. Hon var en radikal med pojkfrisyr som gjorde vad hon ville och levde för konsten. Ellen Thesleffs utställning lyfter fram hennes banbrytande och utvecklande konst samt även hennes livshändelser med hjälp av texter, fotografier och arkivmaterial. 

Vad är stadsborna rädda för? Hur kan man bli kvitt sina rädslor? I Helsingfors stadsmuseum, Alexandersgatan 16, får man möta sina rädslor fram till slutet av mars. Den sorglösa staden fortsätter hela våren ända fram till början av september i Villa Hagasund.

I februari ställer Amos Rex ut den belgiske surrealisten René Magritte, känd för sina pipor och knallhattar (1898–1967), för första gången i Finland. Magrittes verk från olika perioder av hans karriär kommer att visas. Detta ger en mångsidig bild av hur konstnären utvecklades. Förutom målerier kommer utsällningen att vidga ut sig till den vita duken på Bio Rex, som ett tilläggsprogram om den filmintresserade konstnären.

Den tjeckiske František Kupka (1871–1957), känd som det abstrakta måleriets pionjär, visas i februari på Ateneum. Via konstnären, som gjorde en lång karriär i Paris, kan man retrospektivt stifta bekantskap med den västerländska konstens historia – de mångskiftande förändringarna från traditionella porträtt till abstrakta uttryck. I juni öpnnas utställningen Stilla skönhet, som förenar Nordens och Östasiens konst i synen på vardagens skönhet och närheten till naturen. Utställningen presenterar parallellt bildkonst, arkitektur, keramik och textilkonst från finska och svenska samlingar, från mingei-museet i Tokyo (The Japan Folk Crafts Museum) och The Museum of Modern Art i Hayama.

Temana för programmet i Kiasma under 2019 kretsar kring det goda livet. I utställningarna poängteras tankar om givande, delande, gästfrihet och möten. I februari, i Kiasmas femte våning, visas konst av Hrafnhildur Arnardóttir, alias Shoplifter, en isländsk konstnär numera bosatt i New York. Shoplifter drar nytta av syntetiskt hår i sina massiva installationer, där humorn spelar en viss roll. I mars öppnas den finländska konstnären Iiu Susirajas utställning. Hon är känd för sina ärliga självporträtt där hon avbildar sig själv hemma i vardagliga sysslor och i absurda situationer.

En omfattande retrospektiv utställning av Paul Osipow (f. 1939), som hör till den finländska bildkonstens centrala målare, visas på Konsthallen. Utställningen erbjuder ett imponerande tvärsnitt av konstnärens produktion.

I mars öppnas en utställning i Sinebrychoffs konstmuseum, som visar hur blått och guld använts i den europeiska bildkonsten och i föremål. Verk av utvalda nutidskonstnärer för en diskussion med den gamla konsten. Den traditionella betydelsen av blått och guld har till stor del hållit sig oförändrad, men i nutidskonstnärernas tolkning får de också en ny betydelse.

Didrichsens Pro Arte-utmärkelse har beviljats konstnären Karoliina Hellberg. Utmärkelsen till en ung bildkonstnär, som hedrar museigrundarnas önskan, beviljades nu för fjärde gången. Hellbergs utställning visas på Didrichsens konstmuseum 25.1–5.5.2019.

I mars öppnas Sigrid Schaumans utställning på Villa Gyllenberg. Konst som gestaltad känsla fokuserar på Sigrid Schaumans konstsyn, hur den speglas i hennes målningar och i hennes konstkritik för den finlandssvenska dagspressen.

Designmuseet ställer ut den holländske Ruudt Peters (f. 1950) fr.o.m. slutet av januari. Peters är en pionjär bland moderna smycken. I sina smycken, som han beskriver som revolutionära, testar han smyckedesignens gränser både genom val av material och användningssätt. Vårens och sommarens stora utställning visar designstudio COMPANY:s produktion under de senaste tio åren. I april öppnas Osma Harvilahtis (f. 1983) utställning som granskar modern design genom fotografier. Harvilahti är en parisisk fotograf som arbetar med design, mode och undersöker färger. 

Arkitekturmuseets vårutställning hämtar hit en bit av det förlorade jugend-Finland från Viborgs landskommun. Publiken får stifta bekantskap med Arkitkektbyrån Gesellius, Lindgren, Saarinens mest strålande helhetsverk, Suur-Merijoki gård (1902–1903).

I mars öppnas Festivalen för Politisk Fotografi 2019, som genom temat Motstånd behandlar självstyrande verksamhet utgående från smågrupper och individer riktat mot missförhållanden i samhället.

Mer om ämnet