Stadshusets fullmäktigesal,

På onsdag beslutar fullmäktige om att godkänna stadsstrategin och behandlar ett antal motioner

Vid stadsfullmäktiges sammanträde onsdagen 13 oktober godkänns stadsstrategin för åren 2021-2025. På föredragningslistan finns bland annat ett antal motioner väckta av fullmäktigeledamöter och valet av sektorchef för stadsmiljösektorn. Sammanträdet inleds med en frågestund.

På frågestunden behandlas personalens resurser inom småbarnspedagogiken, skolläkarsituationen samt rådgivningssituationen i Helsingfors.

Det handlar om ett fysiskt sammanträde, det vill säga att alla deltagare närvarar i stadshusets fullmäktigesal, såsom redan i det föregående sammanträdet.

Sammanträdet, som börjar kl. 18, kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen. Sammanträdet kan senare ses som inspelning på Helsingforskanalen.

Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. Efter sammanträdet berättar man också om besluten i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande.

Det förs också en diskussion på Twitter under hashtaggen #helvaltuusto.

Läs mer:

Stadsfullmäktiges föredragningslista 13.10.2021
Helsingforskanalen

Nyheten publicerad 12.10. och uppdaterad 13.10.

Foto: Paavo Jantunen