Årets Helsingforsidrottare Lotta Kemppinen. Foto: Suomen Urheiluliitto

På Helsingforsdagen belönades förtjänta skapare av Helsingfors

Idag den 12 juni firades den traditionsenliga Helsingforsdagen, alltså Helsingfors ”födelsedag”. Kung Gustav Vasa grundade staden den 12 juni 1550, så i år firar vi Helsingfors 471:a födelsedag. På Helsingforsdagen delar staden ut hederspris till förtjänta Helsingforsbor. Under stadshusets virtuella fest på Helsingforsdagen delades Helsingforsmedaljer, idrotts-, kultur-, konst- och vetenskapspriser samt Helsingfors stads forskningsstipendier ut. I år kunde man för första gången följa med prisutdelningen som direktsändning via Helsinki-kanava.

På grund av coronaepidemin delades Helsingforsdagens priser ut med undantagsarrangemang. Borgmästare Jan Vapaavuori och de biträdande borgmästarna Pia Pakarinen, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki och Sanna Vesikansa delade ut priserna under en fest på Helsingforsdagen som direktsändes via Helsinki-kanava i stället för den traditionella festen med inbjudna gäster.

”Även i år har vi firat Helsingforsdagen under ovanliga omständigheter, men lyckligtvis har det varit möjligt för oss att fira vår kära huvudstads födelsedag med undantagsarrangemang. Förutom Helsingfors firar vi idag framför allt dem som gör Helsingfors till staden den är – de Helsingforsbor som deltagit i att bygga en bättre stad på ett särskilt sätt. I priserna som delats ut idag betonas engagemanget i att utveckla staden som plats och gemenskap. Vi vill tacka, belöna och uppmuntra stadsborna till framåtblickande arbete nu och i framtiden”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Tio fick Gyllene Helsingforsmedalj

Gyllene Helsingforsmedaljen delades ut till tio förtjänta medborgare. Gyllene Helsingforsmedaljen är Helsingfors stads högsta utmärkelse, alltså ett slags hedersmedborgarskap. Varje år besluter stadsstyrelsen vem Helsingforsmedaljerna ska tilldelas, och de delas ut i samband med Helsingforsdagen.

År 2021 belönade staden följande förtjänta medborgare:

Vetoa ja Voimaa Mellunkylään-nätverkets koordinator och stadsaktiv Larri Helminen har aktivt främjat utvecklingen av Mellungsbyområdet genom att ordna många olika slags evenemang och koordinera samarbetet mellan områdets invånare, företag, aktörer och staden. Helminen var med om att grunda Vetoa ja Voimaa Mellunkylään-nätverket, och har fungerat som nätverkets koordinator sedan 2014. I 15 års tid producerade och ordnade han Kontufestari, som grundades 2003 och växte till ett av Östra Helsingfors största kulturevenemang, samt det mindre evenemanget Ostarifestari. Helminen har dessutom deltagit i arbetsgruppen för Gårdsbacka köpcentrum.

Ari Hulden, som är erfarenhetsexpert i bostadslöshet och missbrukarrehabilitering, har gjort ett viktigt kamratarbete med stort hjärta och betydande färdigheter till exempel inom fotbollen för bostadslösa och kamratgemenskapen för rusmedelsberoende på Harjula. Han har lyft fram bostadslösas och rusmedelsberoendes ställning och livsmiljöer i Helsingfors i offentligheten på ett mänskligt sätt. Han berättar om sina egna och sina jämlikars erfarenheter i samhället på ett modigt och ofta roligt sätt, och han har också berättat de här berättelserna med anknytning till Helsingfors under guidade rundturer kring de bostadslösas Helsingfors.

Skådespelare och professor Elina Knihtilä är en av Finlands bäst kända och mest belönade skådespelare, och under sin karriär har hon vunnit två Jussi-statyetter. Som professor i skådespeleri vid Teaterhögskolan inom Konstuniversitetet har Knihtilä starkt lyft fram frågor inom jämlikhet och mångfald samt pratat om konstbranschens ansvar på ett modigt och självkritiskt sätt. Knihtilä var medlem i arbetsgruppen som utarbetade Helsingfors konst- och kulturvision. År 2021 spelade Knihtilä huvudrollen som Anneli i Rundradions serie Sisäilmaa, som många upplevde lyfta fram frågor beträffande offentligt arbete och tjänstemannaansvar med hjälp av komedi.

Heikki A. Loikkanen, professor emeritus i stadsekonomi, är en föregångare inom stadsekonomi och stadspolitik. Bakom sig har han en betydande karriär som forskare, och i sitt arbete har han granskat flera ämnen som är viktiga för staden, såsom markanvändning, områdesekonomi och kommunledning. Loikkanen är en modig debattör som har tagit ställning till exempel till planer att göra Helsingfors tätare och bostadsmarknadens funktion. Han har varit handledare för flera doktorander som skrivit viktiga doktorsavhandlingar inom sektorn och deltagit i åtskilliga internationella forsknings- och bokprojekt.

Professor Markku Ollikainen, ordförande för Finlands klimatpanel, är en av de synligaste karaktärerna inom den finländska klimatdebatten. Ollikainen har publicerat fler än 200 vetenskapliga artiklar eller övriga publikationer. Genom sitt arbete har han främjat till exempel skyddet av Östersjön, och som bäst fungerar han som Östersjöpanelens ordförande. Ollikainens insats var central i Helsinki Energy Challenge som ordnades av Helsingfors stad, där staden sökte lösningar för att värma upp Helsingfors på ett hållbart sätt.

Under sin ämbetsperiod, som inleddes 2013, har Finlands Nationaloperas konstnärliga ledare Lilli Paasikivi förnyat Nationaloperans verksamhet till exempel genom att undersöka användningen av ny teknologi i opera- och balettföreställningar. Hon har livat upp staden med Tölötorgets gemenskapliga Blomstertidsjippo och fungerat som en bakgrundskraft för finländska sommarevenemang. Paasikivi har haft en framgångsrik karriär som erkänd operasångerska, och förutom Nationaloperan har hon också uppträtt i åtskilliga högklassiga produktioner runt om i världen.

Före detta professionella fotbollsspelare Aki Riihilahti föddes i Helsingfors och växte upp inom HJK, och spelade sedan i nyckelposition i föreningen under flera säsonger. Nuförtiden arbetar Riihilahti som HJK:s verkställande direktör. Under Riihilahtis ledarskap har föreningen redan i flera år haft en positiv inverkan på tusentals Helsingforsbors vardag, inte endast genom föreningsverksamheten, utan också genom eftermiddagsklubbar och arbetshälsoverksamhet. Riihilahti är en aktiv samhällsdebattör som förtjänstfullt försvarat idrottens ställning under coronakrisen. Han är en internationell Helsingforsbo som medverkar i de viktigaste europeiska fotbollsnätverken.

Professor Mika Salminen, direktör för avdelningen för hälsosäkerhet, har gett ett ansikte till expertbedömningarna som legat bakom myndigheternas beslutsfattande och åtgärder under coronaviruspandemin. Han har samarbetat intensivt med Helsingfors stad och huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona och haft en betydande inverkan på att finländarna har följt begränsningarna och rekommendationerna som fastställts.

Verkställande direktör Laura Tarkka har haft en framgångsrik karriär som företagschef och professionell styrelsemedlem inom olika sektorer, senast som verkställande direktör för Gigantti Ab. Hon hade en särskilt betydande inverkan på Helsingfors utveckling som verkställande direktör för Kämp Collection Hotels. Under Tarkkas ledning stärkte kedjan betydligt Helsingfors förutsättningar att fungera som en intressant, högklassig och hållbar turiststad. Tarkka har varit en viktig partner och sporrare i utvecklingen av stadens turism och marknadsföring.

Stadsdirektör Ritva Viljanen har haft en betydande karriär i finländsk politik och som tjänsteinnehavare. Hennes karriär har betonat en strävan efter att utveckla stadspolitiken och framhäva städernas betydelse i det riksomfattande och lokala beslutsfattandet. I påverkans- och intressebevakningsarbetet som relaterar till social- och hälsovårdsreformen har Viljanen arbetat konsekvent för att främja de stora städernas gemensamma intressen.  Under coronaperioden har Viljanens insats i utarbetandet av huvudstadsregionens riktlinjer varit central. Viljanen arbetade som Helsingfors stads biträdande stadsdirektör 2012–2017 och främjade då förtjänstfullt stora projekt inom idrott och kultur.

Gyllene Helsingforsmedaljen beviljas varje år till förtjänta medborgare, men också till förtroendevalda som arbetar eller har arbetat i stadens förvaltningsorgan och som innehaft Helsingfors stads förtroendeuppdrag i totalt minst 20 år.

I år har Helsingfors stadsstyrelse beviljat Gyllene Helsingforsmedaljen till de följande fyra förtroendevalda:

  • Jussi Chydenius, musiker
  • Juha Hakola, överkommissarie
  • Arja Karhuvaara, specialfysioterapeut, företagare
  • Laura Rissanen, direktör

Årets idrotts-, vetenskaps-, konst- och kulturpriser

Förutom mottagarna av Helsingforsmedaljen i guld belönades också Helsingforsbor som meriterat sig inom vetenskap, konst, kultur och idrott under festen på Helsingforsdagen.

Priset för årets idrottare och årets tränare tilldelas på basis av idrottsframgång. Urvalskriterierna för idrottsföreningar är meriter som fostrare av barn och ungdomar samt att skapa nya, innovativa verksamhetsmodeller och verksamhetspraxis.

Årets Helsingforsidrottare eller -lag (10 000 €)
Lotta Kemppinen
, friidrott

Årets idrottsförening i Helsingfors (5 000 €)
Helsingin Suunnistajat ry
, orientering

Årets unga Helsingforsidrottare (2 500 €)
Nella Nyqvist
, badminton

Årets Helsingforstränare (2 500 €)
Saara Niemi
, ishockey

***

Helsingfors vetenskapspris (10 000 €)

Syftet med Helsingfors vetenskapspris är att stärka Helsingfors som vetenskapsstad och göra staden mer välkänd inom detta område. Priset beviljades som erkänsla för ett betydande vetenskapligt arbete utfört av en Helsingforsbo eller som gjorts i Helsingfors. Helsingfors vetenskapspris tilldelades biträdande professor Saana Svärd vid Helsingfors universitet

På Helsingforsdagen delades det dessutom ut forskningsstipendier till tio forskningsprojekt med Helsingforstema.

***

Årets kulturpris (15 000 €)

Priset beviljas till en konstnär från Helsingfors som erkännande för viktiga konstnärliga förtjänster eller för ett viktigt arbete för Helsingfors kulturliv. Kulturpriset tilldelades frilans-fotojournalist och fotokonstnär Sanni Seppo.

Årets konstnärspris (à 5 000 €)

Priserna tilldelas Helsingforskonstnärer som representerar olika konstarter. I år belönades tre konstnärer för konstnärligt arbete med aktuell betydelse.

  • Rebekka Aili Kuukka, artistnamn Rebekka Yeboah, musiker
  • Johanna Ilvessalo, bildkonstnär, skulptör
  • Eero Ojanen, kompositör, musiker

Helsingforsdagens fest visas på Helsingforskanalen

Helsingforsdagens program