Konstnär Tomas Regans porträtt av Otto Lehtipuu avtäcktes på stadshuset

Porträttet av Otto Lehtipuu, tidigare ordförande för stadsfullmäktige, avtäcktes på stadshuset onsdag 19 juni 2019. Porträttet har målats av bildkonstnären och konstgrafikern Tomas Regan. Porträttet hängs upp utanför fullmäktiges sessionssal bredvid de tidigare fullmäktigeordförandenas porträtt.

Otto Lehtipuu var stadsfullmäktiges ordförande 2009–2010. Han var med i stadsfullmäktige, först som ersättare fr.o.m. 1997 och fullmäktigeledamot sedan 2001. Det var då som De gröna första gången blev näst största parti i Helsingfors stadsfullmäktige.

Lehtipuu blev känd särskilt som utvecklare av  samarbetet i huvudstadsregionen, och han insåg behovet av att förlänga metron västerut redan flera år innan västmetron började byggas.

-  Redan i min första valkampanj 1996 föreslog jag att metron borde fortsätta västerut och att huvudstadsregionen borde fusioneras, berättar Lehtipuu.

 - Den stunden då vi tände på den första dynamiten på västmetrons byggplats tillsammans med trafikminister Anu Vehviläinen och Jukka Mäkelä, Esbo stadsfullmäktiges ordförande, i november 2009, anser jag att var toppen av min ordförandekarriär.

I egenskap av Helsingfors stadsstyrelses viceordförande var Otto Lehtipuu också med om att starta upp Delegationen för huvudstadsregionen. Under Lehtipuus tid som ordförande föddes samarbetsorganen Helsingforsregionens trafik HRT och Helsingforsregionens samarbetsmöte.

Den avporträtterade får välja konstnär

Otto Lehtipuus porträtt har beställts av konstnär Tomas Regan. Enligt stadens tradition får den avporträtterade själv välja konstnären som ska måla porträttet. Bildkonstnären och grafikern Tomas Regan (f. 1979) bor och arbetar i Tammerfors.

Det äldsta verket i stadens porträttsamling är porträttet av politieborgmästare Anders Byström, målat av Nils Schillmark 1780. Porträttet av Leo Mechelin, Helsingfors stadsfullmäktiges första ordförande vald 1875, målades av Albert Edelfelt. Det var först på 1930-talet som man mer systematiskt började avporträttera fullmäktigeordförandena. I stadshusets porträttgalleri finns redan mer än 60 verk, inklusive stadsdirektörernas porträtt.

Porträttet har målats av bildkonstnären och konstgrafikern Tomas Regan.

Porträttet har målats av bildkonstnären och konstgrafikern Tomas Regan. Foto: Tomas Regan.


Bildtext: Otto Lehtipuu och Tomas Regan. Foto: Aki Laurokari.

DELA