Plastflaska i havet.

Östersjöutmaningens snabba försök söker lösningar som bekämpar plastavfallet i Östersjön

Helsingfors stad donerade i december 50 000 euro till skyddet av Östersjön. Pengarna används till Östersjöutmaningens snabba försök, som söker innovativa lösningar och tjänster för att skydda Östersjön från plastavfall. Ansökningstiden för Östersjöutmaningens snabba försök är 10.2–22.3.2020.

Plast utgör cirka 70 procent av det avfall som hamnar i Östersjön. Största delen av plastskräpet härstammar från måltider och tobaksrökning, och sprids till havet till exempel med åar och älvar, med dagvatten eller med vinden.

I havet är skräpet skadligt för både människan och miljön. För miljön är plast särskilt skadligt eftersom plast faller långsamt sönder och kan sprida skadliga kemikalier genom näringskedjorna till bland annat fisk.


Snabba försök för att motverka Östersjöns nedsmutsning

De snabba försöken ger möjligheter att prova nya idéer och testa deras funktionalitet redan i ett tidigt skede. Östersjöutmaningens snabba försök köper försök som kostar 1 000 till 8 000 euro och som kan förverkligas under 1-6 månader på Helsingfors område.

Idétävlingen söker lösningar och tjänster som förebygger och minskar på plastavfallet i strandområden och havsomgivning, främjar återvinning av plastavfall eller ökar medvetenheten om Östersjöns nedsmutsning och uppmuntrar allmänheten att verka för skyddet av Östersjön.

Företag, startups, föreningar och forskningsgrupper kan föreslå försök. Aktörerna begränsas inte men endast registrerade aktörer kan väljas, det vill säga aktörer som finns i företags- eller föreningsregistret. Till de snabba försöken väljer en jury 3-5 aktörer.

Informationsmöte 24 februari

Ett informationsmöte om de snabba försöken hålls på Tankehörnans Fönster 24 februari kl 17–18, (adress Universitetsgatan 4, 00100 Helsingfors).

Ansökningstiden till de snabba försöken är 10.2–22.3.2020. Ansökningsblankett (på finska) och ytterligare information (på finska) www.itamerihaaste.net/nopeatkokeilut


Bild: Östersjöutmaningen / Canvas