Bild: tång i havet.

Få nya perspektiv på Östersjön och följ med på mumintrollens havsäventyr på Östersjödagens karneval som ordnas virtuellt

Helsingfors stad ordnar på Östersjödagen 27.8 en virtuell karneval som går i direktsändning under hela dagen. Sändningen kan ses på Helsingforskanalen och är uppbyggd så att både barn och vuxna finner program som är intressanta och passar just dem.

Östersjön ger oss försörjning och föda men är också en farled som förenar,.Östersjön har inspirerat många muminäventyr och även andra berättelser. Idag behöver dock Östersjön aktivt miljöskydd.

Karnevalen börjar sändas på Helsingforskanalen på morgonen kl 9.00 och sändningen avslutas på kvällen kl 20.00. På morgonen sänds sagostunder för barn på svenska, finska och engelska. På dagen ligger tyngdpunkten på Östersjöns geologiska ursprung, havets ekonomiska och kulturella betydelse, biologi och fiskstammar. Nedan några plock ur det digra programmet.

Finlands miljöcentral har sammanställt ett naturprogram om världen under vattnet medan John Nurminens Stiftelse sammanställt den virtuella utställningen Minnenas hav. Helsingfors har Östersjön att tacka för sitt välstånd och ibland har välståndet kommit på oväntade sätt. Docenten i historia Mikko Huhtamies berättar om hur ett skepp som förliste på 1700-talet kunde ge rejäla räddningsinkomster. Bärgat vrakgods såldes på auktion och Helsingfors skeppsredare för en billig peng kunde inskaffa utrustning till sina fartyg. Man känner till tusentals skeppsvrak i de finska farvattnen. Marinarkeologen Riikka Alvik berättar om hur 1700-talets skeppsvrak kan lära oss om den tidens liv och leverne. Naturresursinstitutets forskningschef Meri Kallasvuo ger oss inblick i Östersjöns intressanta fiskstammar.

Östersjön är ett utsatt hav som är i akut behov av miljöskyddsåtgärder. Helsingfors biträdande borgmästare Anni Sinnemäki presenterar i sin videohälsning Östersjöutmaningens snabba försök. Försökens fyra deltagare berättar om de nya metoder de tagit fram för att bekämpa plastskräpet i Östersjön och som de som bäst håller på att testa i Helsingfors. I sändningen uppträder även Kari Hyytiäinen som är professor i Östersjöskyddets ekonomi. Helsingfors stad har donerat professuren till universitetet. Hyytiäinens föreläsning granskar hur den ekonomiska verksamheten påverkar Östersjön och om det är möjligt att få Östersjön att må bra.

Kvällen avslutas med några avsnitt ur den nya serien Mumindalen i vilka mumintrollen upplever havsäventyr. Avsnitten visas på finska, svenska, samiska och engelska.

Östersjödagens karneval koordineras av Östersjöutmaningen och Helsingfors stad. Det är John Nurminens Stiftelse som tagit initiativet till Östersjödagen och den ordnas varje år. Program ordnas också av John Nurminens Stiftelse, Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet, Helsingfors universitet, Geologiska forskningscentralen, Moomin Characters Oy, Miljöministeriet, Helsingfors stadsbibliotek, projektet SATAKOLKYT och konstnärerna på Stora Räntan.

Förutom Östersjödagens karneval ordnas även annat program under Östersjödagen i Helsingfors och i Finland. Östersjödagen öppnas kl 8.00 med ett diskussionsevenemang som är öppet för alla på Esplanadscenen. Evenemanget öppnas av Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori. I programmet medverkar dessutom bl.a. författare Juha Hurme, president Tarja Halonen, den konstnärliga direktören och styrelseordföranden för Moomin Characters Sophia Jansson, professorerna Laura Kolbe och Markku Ollikainen samt ungdomskören Vivace. Diskussionen leds av Baba Lybeck.

Länkar

Den virtuella Östersjödagens karneval, program

Östersjödagen i sin helhet

Östersjöutmaningen

Helsingforskanalen