Folk med skojiga miner. Bilder: Kimmo Brandt.

Omröstning om medborgarbudgetering 1–31.10

OmaStadi-idéerna är redo för omröstning. I oktober är det helsingforsarnas tur att välja ut de planer som staden ska genomföra.

Omröstningen sker i tjänsten omastadi.hel.fi, där man identifierar sig med hjälp av mobilcertifikat eller bankkoder. 

Alla helsingforsare som i år har fyllt 12 år eller som är äldre får rösta. Man får rösta både om förslag som gäller ens eget bostadsområde och om förslag som gäller hela staden. Uppvisar man identitetskort, får man också rösta på stadens olika serviceställen, såsom bibliotek och invånarhus.

Innan man fattar beslut om hur man ska rösta, kan man bekanta sig med planerna här

”Vi vill att helsingforsarna genuint och så direkt som möjligt ska kunna påverka stadens verksamhet. Medborgarbudgetering är ett historiskt steg mot ett mera engagerande och öppet Helsingfors och en allt bättre fungerande stad. Även internationellt hör vi till pionjärerna i denna fråga”, konstaterar Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

Se borgmästarens video

Unga helsingforsare får för första gången rösta om hur man ska fördela 4,4 miljoner euro. Dessutom har de möjlighet att rösta om Krutbudgeten. Bägge omröstningarna sker i tjänsten omastadi.hel.fi.

Det är också möjligt att rösta utan bankkoder. Man kan rösta på vissa av stadens serviceställen förutsatt att man visar upp sitt identitetskort. Gå in på omastadi.hel.fi för att kontrollera när och var man kan rösta. Också stadslotsarna kan ge dig mera detaljerad information. 

Lyckat första år för OmaStadi

I OmaStadi-tjänsten har helsingforsarna själva kunnat kasta fram idéer och planera hur staden ska bli mer välfungerande och roligare.

OmaStadi är Helsingfors sätt att genomföra medborgarbudgetering. I år sätter Helsingfors 4,4 miljoner euro på att förverkliga stadsbornas idéer. Det till buds stående anslaget fördelas på områdena i förhållande till deras invånarantal. En femtedel av budgeten har reserverats för förslag som gäller hela staden.

Medborgarbudgeteringens första verksamhetsår kulminerar i oktober månads omröstning. Under det första året lämnade helsingforsarna in cirka 1 300 förslag. Drygt 800 av dem bedömdes vara genomförbara. Under våren 2019 arbetade invånarna och stadens experter i OmaStadi Raksas workshoppar och i tjänsten omastadi.hel.fi med att vidareförädla idéerna till planer. Under sommarens lopp räknade man ut kostnadskalkyler för planerna. Resultatet var 296 planer samt uppskattningar av de anslag som behövs för att genomföra dem.

Evenemanget OmaStadi Expo äger rum lördag 5.10 på Ode

Evenemanget OmaStadi Expo äger rum lördag 5.10.2019 klockan 10–13 på Ode. Man har möjlighet att på ort och ställe bekanta sig med planerna och med personerna bakom dem samt att höra mera om medborgarbudgetering.

Läs mer:

OmaStadi-sidorna

Krutbudgeten

OmaStadi-bilaga (Pdf)

Se borgmästarens videoDELA