Unga flickor hoppar i luften i lekparken Askungen utomhus i februari.

OmaStadis idéer utvecklades till förslag tillsammans på områdesvisa raksa-evenemang

Under våren fortsätter stadsborna och stadens sakkunniga att arbeta med OmaStadi-förslagen på webbplatsen omastadi.hel.fi och under webbworkshoppar. Man kan öppna upp förslag på webbplatsen fram till 28.2.

Stadsborna som lämnade in förslag under de områdesvisa raksa-evenemangen som staden ordnade i januari–februari träffades och diskuterade idéerna och att kombinera dem till förslag. Till raksa-evenemangen bjöds alla stadsbor som lämnat in idéer för samma område. Även andra stadsbor som var intresserade av samutveckling var välkomna.

Raksa-evenemangen ordnades som åtta webbevenemang, ett eget för varje stordistrikt. Dessutom ordnades en gemensam workshop för hela staden. Fler än 300 stadsbor deltog i workshopparna, som ordnades kvällstid.

De områdesvisa raksa-evenemangen fungerar som idéinkubatorer

”En sak som jag tyckte var lyckad på raksa-evenemanget var den öppna stämningen, vilket gjorde det möjligt att lyfta fram sina egna tankar, önskemål och målsättningar. Under raksa-evenemanget kändes det som om man verkligen var intresserade av stadsbornas idéer och man tyckte de var viktiga vare sig projektförslagen var stora eller små. Zoom-verktygen fungerade också bra, moderatorerna kunde använda dem och ge tydliga instruktioner till deltagarna”, beskriver Sanna Otranen, som deltog i Norra stordistriktets raksa-evenemang.

Läraren Petra Ivars och fyra elever från Porolahden peruskoulu deltog i sydöstra distriktets Alueraksa-workshop. De gjorde ett förslag om att reparera lekparken Askungen som ligger i Kasberget. Totalt kom det in idéer som gällde samma park från tre olika instanser.

”Vi blev ännu mer intresserade av ett ämne som redan var viktigt för oss efter att vi deltagit i raksa-evenemanget. I den lilla gruppen kom vi snabbt in på rätt ämne. De vuxna tog skolelevernas åsikter i beaktande. Alla lyssnade på varandra och vi var alla av samma åsikt”, sammanfattar Ivars.

Du kan ännu gå med och ta tag i någon annans idé

Många idéer, som att utvidga nätverket av vinterbadplatser, utvidga tjänsten med anropsfärja och tillgänglig utlåning av friluftsutrustning för alla, utvecklades vidare. De här idéerna framskrider från idéer till förslag inför omröstningen som ordnas nästa höst. Däremot finns det ännu många bra idéer som inte gjorts till ett förslag. En idé som lämnades in i oktober går endast till omröstning om ett förslag om den lämnas in på webbplatsen OmaStadi eller den kopplas till ett annat förslag. Vem som helst kan göra ett förslag om en idé och börja utveckla den mot ett röstningsdugligt förslag.

”De områdesvisa raksa-evenemangen var en fin början på OmaStadi-förslagens samutveckling. Stadsborna som lämnat in liknande idéer diskuterade livligt, och det var naturligt att kombinera idéer till ett gemensamt förslag. Flera av arbetsgrupperna tänker träffas också efter raksa-evenemangen. På webbplatsen har det också kommenterats aktivt på förslagen. Att göra något tillsammans, även om det är via webben, är uppfriskande socialt i dessa tider”, uppmuntrar utvecklingschef Kirsi Verkka från Helsingfors stads enhet för delaktighet och rådgivning.

Efter de områdesvisa raksa-evenemangen fortsätter samutvecklingen på webbplatsen OmaStadi, i mindre arbetsgrupper och under temabaserade raksa-evenemang som ordnas i april. Syftet med de temabaserade raksa-evenemangen är att finslipa förslagen tillsammans med stadens sakkunniga och stadsborna före kostnadsberäkningen och omröstningen. Stadens sakkunniga kommenterar också förslagen på webbplatsen och hjälper stadsborna att få förslagen i en genomförbar form som uppfyller OmaStadi-kriterierna. Alla förslag behandlas inte under de temabaserade raksa-evenemangen, utan en stor del av förslagen slutförs på OmaStadi-webbplatsen.
Förslagen kan redigeras på webbplatsen OmaStadi till 30.4.2021.

Staden erbjuder stöd för sina invånare i att delta. Stadslotsarna för varje område vet mest om områdets förslag och samutvecklingen, och de erbjuder hjälp och stöd för att utveckla förslagen.

OmaStadi är Helsingfors stads sätt att genomföra deltagande budgetering. Under hösten 2020 startades andra omgången av OmaStadi. I oktober fick stadsborna komma med idéer som staden kommer att använda 8,8 miljoner euro till. 1 463 idéer lämnades in inom den utsatta tiden. På basis av OmaStadis kriterier kom 1 150 idéer vidare till följande skede. De mest populära temana var motion och friluftsliv, parker och natur, den byggda miljön samt gemenskap. I början av året utvecklades idéerna till förslag på webben och områdesvisa raksa-evenemang. På temabaserade raksa-evenemang som inleds i april hjälper stadens sakkunniga med att finslipa förslagen. Förslagen kan redigeras på webbplatsen OmaStadi till 30.4.2021. Därefter kommer kostnadskalkyler att göras för förslagen. Nästa höst väljs förslagen som staden ska genomföra genom en gemensam omröstning.

Läs mer:

Bekanta dig med ditt områdes idégrupper

Helsingfors stads stadslotsar

OmaStadi

Helsingfors stads nyhet

Här kan man följa med genomförandet av objekten från föregående omgångFoto: Kimmo Brandt, Helsingfors stads materialbank..