Bildtext: Urbana eldplatser. Tecknad bild: Minna Alanko, Helsingfors stads materialbank.

OmaStadi stöder lokal trivsel

De 44 projekt som vann i omröstningen under första rundan av OmaStadi avancerar trots de avvikande omständigheterna. Särskilt utvecklingsprojekten som hänför sig till idrott och friluftsliv har avancerat väl.

På Solviks badstrand avlägsnas undervattensstenar längs en sträcka på minst 200 meter och till ett djup på 1,5 meter. Avlägsnandet av stenarna ökar tryggheten och trivseln på badstranden som hör till de populäraste i Helsingfors. I samband med arbetet får stranden också ett tillskott av sand.
”Vi börjar arbetet med stenarna i slutet av maj, så snart omständigheterna tillåter det. Det är fint att få göra Solviks medelhavsmässiga badstrand allt bättre för simmare och andra vattenmotionärer”, berättar projektchef Jussi Mäkinen på Helsingfors stadsmiljösektor.

I enlighet med skolelevernas önskemål skaffas nya motionsredskap för barn till alla lekparker i östra Helsingfors. På listan finns bland annat trampoliner, käpphästhinder, hopprep, rockringar, bollar, racketar och klubbor. I tolv lekparker föreslog och röstade eftisbarnen om hurdana motionsredskap som behövs i lekparkerna. De färdiga listorna över redskap som skaffas gavs till ledande lekparkshandledaren Jyrki Rönkkö vid fostrans- och utbildningssektorn.
”På sommaren skaffar vi lekredskap enligt skolelevernas inköpslista. Men vi kommer kanske inte att fira det här i vanlig ordning på grund av coronavirusepidemin. Eventuellt blir det av senare, på hösten. Annars är det fint att vi fick en sådan här förträfflig uppiggning just här i östra Helsingfors”, säger Rönkkö.

Save Savela – utveckling av Rönnbacka ungdomspark. Rönnbacka ungdomspark och dess omgivning repareras och rustas upp. I området byggs en pumptrackbana, installeras redskap för utomhusmotion och förbättras uteträdgården. På det här sättet utvecklas ungdomarnas hobbymöjligheter och görs det populära området tillgängligt för mångsidigare nyttobruk.
”Planerna har skickats till byggherren och till entreprenadberäkningen. Då kostnaderna har räknats ut vet vi noggrannare hur omfattande pumptrackbanan kan bli och hur de andra åtgärderna kan genomföras inom ramen för budgeten som reserverats för projektet", berättar projektchef Camilla Lindroth-Vanhala på stadsmiljösektorn.

Valborgsparken är en aktiv och social oas i Mejlans. I Valborgsparken har upprustningen och diversifieringen av aktiviteterna, som görs med beaktande av olika målgrupper, också avancerat väl.
”Vi har fört vidare de ursprungliga idéerna. Närskolornas elever röstade ännu i slutet av maj om elementen för klätterställningarna ur ett stort sortiment. Byggandet kan antagligen börja under slutet av hösten. Helt färdigt blir det under nästa år”, berättar projektchef Jere Saarikko på stadsmiljösektorn.

I västra Helsingfors anläggs 2–3 urbana eldplatser för stadsborna som utfärdsmål och för vilostunder.
”Dagsutfärder och friluftsliv är nuförtiden ett allt populärare sätt att tillbringa sin fritid på. För närvarande funderar vi på möbleringen på de här eldplatserna. Det är meningen att möblerna placeras i en cirkel kring elden. Besökarna hämtar sedan med sig tillbehören, såsom ved eller kol samt livsmedel”, säger projektchef Nina Mouhu på stadsmiljösektorn.

Förslag som gäller hela staden om plantering av träd

Mer träd till Helsingfors är ett projekt för att öka stadsnaturens mångformighet, minska dammet och blåsten, öka kolsänkan och engagera invånarna att sköta om sin näromgivning. Projektets gemensamma planteringsevenemang har strukits ur programmet på grund av coronavirusutbrottet.
”Trädplanteringen genomförs som ett försök i nordöstra Helsingfors. Senare, om budgeten tillåter, kan idén kopieras till andra stadsdelar. Vid Staffansbyvägen har vi hittat lämpliga trädplanteringsplatser, på vilka vi planterar små björkplantor nästa vår", säger Mouhu.

”Allt som allt har OmaStadi ökat gemenskapen och trivseln i stadsdelarna. Det är i nuläget aktuellt, då människorna har funnit närnaturens och näridrottsplatsernas värde”, säger Titta Reunanen som är chef för områdesdelaktighet vid Helsingfors stad.

Projekten som har utvecklas genom medborgarbudget tillsammans med stadsborna är vinnarna i förra årets OmaStadi-omröstning.

Läs mer:

Hur alla projekt avancerar

OmaStadi

Tecknad bild: Minna Alanko.