Kvinnorna diskuterar och samarbetar på Starttiraksa-evenemanget vid ett bord i Helsingfors centrumbibliotek Ode.

OmaStadi är en välkommen påverkansmöjlighet

Helsingfors stads deltagande budgetering Omastadi stärker stadsdemokratin och förbättrar möjligheterna att påverka beslutsfattandet. Helsingfors universitets forskares utvärdering av OmaStadis genomförande är försiktigt positiv. I utvärderingsrapportens rekommendationer för att utveckla verksamhetssättet lyfter man bland annat fram deltagandets jämlikhet och mer aktiv diskussion.

Forskare i Helsingfors universitets projekt Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU) följde med OmaStadi i över två år och utnyttjade materialet de samlade in på ett omfattande sätt genom att kombinera olika metoder.

- OmaStadi har lyckats med många saker. Projektet har samlat mycket intresse och det har bedömts vara mycket aktuellt. Bland Helsingforsborna ses OmaStadi som en välkommen nyhet bland olika möjligheter att delta och påverka. Med hjälp av OmaStadi kan demokratin utvecklas i en riktning där stadsborna bättre kan påverka beslutsfattandet, bedömer Helsingfors universitets forskardoktor Titiana Ertiö.

Ibruktagandet av den deltagande budgeteringen har kommit med många olika slags utmaningar och utvecklingsobjekt. Många stadsbor, forskare och experter från stadens olika sektorer har deltagit i att utvärdera, utveckla och planera den deltagande budgeteringen.

BIBU-projektets forskare har sammanställt en utvärderingsrapport med sju rekommendationer för att utveckla OmaStadi. I rapporten rekommenderas det bland annat att man utvidgar samutvecklingen och främjar likabehandlingen.

OmaStadis andra omgång drar nytta av lärdomarna från den första omgången

- På basis av responsen som samlats in under den första omgången har vi utvecklat den deltagande budgeteringen på många sätt. En viktig del av att stöda likabehandlingen har varit bl.a. att förnya OmaStadi-webbplatsen och kommunicera på sju olika språk. I samarbete med organisationer och stadens tjänster har vi nått en stor grupp invandrare, ungdomar, äldre personer samt bl.a. personer som använder rusmedelstjänster, berättar utvecklingschef Kirsi Verkka.

Under OmaStads nya omgång har man tillgång till 8,8 miljoner euro och under hösten 2020 lämnade stadsborna in nästan 1 500 idéer. På våren 2021 kommer idéerna att utvecklas till förslag som går till omröstning genom att slå samman liknande idéer och redigera dem till genomförbara förslag. Förslagen utvecklas på områdes- och temaspecifika verkstäder som staden ordnar och på OmaStadi-webbplatsen.

BIBU-projektet, som finansieras av rådet för strategisk forskning, forskar i förändringar i medborgarskap. I det tvärvetenskapliga projektet deltar forskare från sex olika universitet och forskningsinstitut.

Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU)-projektets forskare Titiana Ertiö,  Mikko Rask och Pekka Tuominen ansvarade för OmaStadis utvärderingsstudie.

OmaStadi är Helsingfors stads sätt att genomföra deltagande budgetering. Stadsborna kan föreslå och besluta om vad staden ska använda en viss del av sina medel till. Den första omgången av Helsingfors stads deltagande budgetering genomfördes 2018–2019, och då hade man tillgång till 4,4 miljoner euro.

Läs mera:

Rapporten här (på finska)

OmaStadi

Bild: Kimmo Brandt, Helsingfors stad.