Cyklister på Huvilakatu.

Nya webbplatsen welcome.helsinki sträcker ut en hjälpande hand till nyanlända

"Hur fungerar samhället och vardagen och vad måste jag göra?" Alla som flyttar till ett nytt land från utlandet ställer samma frågor, oavsett vilken bakgrund de har eller varför de har flyttat. Helsingfors stads webbplats welcome.helsinki strävar att ge svar och nyttig information om boende, utbildning och arbetsliv i Helsingfors.

Helsingfors stads nya engelskspråkiga webbplats welcome.helsinki presenterar staden och dess tjänster för människor som nyligen har flyttat till Helsingfors eller överväger att flytta hit. Webbplatsen erbjuder praktiska tips för den som ska bo och arbeta i staden, tillsammans med tydlig och koncisa information om bland annat dagvården, skolgången och hälsovården i Finland. Dessutom hjälper tiotals länkar läsarna att hitta till webbplatser för många andra tjänster och myndigheter och till information som de behöver.

Webbplatsen är ett resultat av stadens engelskspråkiga utvecklingsprogram, en plan vars syfte är att förbättra Helsingfors tjänster för att tillgodose behoven hos stadens ökande internationella befolkning. Personer som talar andra språk än finska eller svenska utgör redan nu närapå 16 procent av stadens befolkning, och deras andel förväntas öka till en fjärdedel fram till 2035.

”Staden inser att man måste öka insatserna för att hålla medlemmarna i Helsingfors internationella gemenskap informerade. Att hjälpa nyanlända att snabbt slutföra allt nödvändigt pappersarbete, anpassa sig och känna sig hemma är en vinn-vinn-situation för alla. Den nya webbplatsen bidrar inte bara med att göra processen enklare utan förklarar också saker som kan tyckas självklara för lokalbefolkningen. Att synliggöra denna typ av tyst kunskap är ett klart mervärde, säger Jukka Jänönen, tf kommunikationschef för innehållsproduktionen vid Helsingfors stadskanslis kommunikation.

Welcome.helsinki innehåller bland annat en serie steg-för-steg-listor som leder läsaren genom olika processer. Exempelvis berättar webbplatsen om hur man hittar en bostad på bostadsmarknaden, besöker en hälsostation i Helsingfors och förstår de olika stegen i barnens skolgång och utbildning. Dessutom finns det en checklista för de första stegen som hjälper personer som nyligen flyttat till Helsingfors att avgöra vilka viktiga steg de måste ta efter flytten.

Även personer som har flyttat till Helsingfors från utlandet för många år sedan kan dra nytta av welcome.helsinki, eftersom den också innehåller användbar information om friluftsaktiviteter, fritidssysslor och hur man rör sig i staden. Helsingfors har utvecklat många nya program för internationella makar, nyblivna arbetssökande och entreprenörer. Därmed kan även inflyttade som sedan länge är hemmastadda i Helsingfors finna länkar till ny och värdefull information.

Webbplatsen är en av tiotals engelskspråkiga serviceförbättringar som Helsingfors stad har genomfört under de senaste månaderna under ledarskap av ekonomi- och planeringsavdelningen vid stadskansliet. Andra framsteg inkluderar ökad kapacitet vid engelskspråkiga skolor och daghem, förbättrade hälso- och socialtjänster på engelska och behändiga nya digitala tjänster på flera språk.

För närvarande pågår förnyelsearbetet av stadens webbplats hel.fi. Ombyggnaden sker stegvis och bästa praxis förvärvad från welcome.helsinki beaktas i detta utvecklingsarbete.

Ytterligare information

welcome.helsinki

Development Agenda for English-language services in Helsinki

Helsinki to improve its English-language services

Foto: Helsinki Marketing