Helsingfors centrum på webbplatsen Heatmap. Bild: Hypercell

Nya webbplatsen Heatmap visar områden med mest rusningstrafik i Helsingfors i realtid

Helsingfors stad och programvaruföretaget Hypercell öppnar idag webbplatsen Heatmap på adressen heatmap.fi/helsinki. På webbplatsen syns en färgkodad kartvy över rusningsläget för den innevarande minuten vid områden, sevärdheter och tjänster som är centrala för turismen i huvudstaden. Med hjälp av Heatmap kan turister och stadsbor påverka sina besökstider och undvika folkmassor och på så sätt känna sig mer säkra. Helsingfors är troligen den första staden i världen som öppnar upp Heatmap till fritt bruk för alla för att öka säkerheten.

Förutom turister och stadsbor kan även företag och staden dra nytta av den säkra stadsupplevelse som Heatmap ger. Staden installerar sensorer för att täcka områden i centrum och stadskärnan som är centrala för turisternas rörelser. Med i helheten finns också Helsingforsbiennalen, Sveaborg och Kaserntorgets sommarterrass, och sensornätverket kompletteras kontinuerligt med företags och andra aktörers sensorer. De deltagande företagen får synlighet i Heatmap och stärker för sin del hela Helsingfors konkurrenskraft. Dessutom kan företagen använda insamlad data till att exempelvis optimera sin egen marknadsföring och mäta kundpotentialen i olika områden.

Genom att dra nytta av data kan man utveckla stadens verksamhet. Med hjälp av dem kan man mäta dragningskraften hos stadens olika sevärdheter och rikta tjänster till platser där det finns en efterfrågan för dem. Data kan också användas vid balansering av miljöbelastningen och vid trafikplanering. Data erbjuder utmärkta byggklossar för framtidens stadsplanering.

”Hälsokrisen har i allra högsta grad även varit en kris för turistbranschen. Helsingfors har lidit kraftigare av coronans effekter än resten av Finland, eftersom en stor del av det lokala ekosystemet är baserat på hotell, restauranger, evenemang, programtjänster och upplevelser. Nu måste man djärvt utveckla nya gemensamma verksamhetsmodeller för att öka säkerheten och kommunicera om den. Heatmap är ett fint exempel på hur företag och Helsingfors samarbetar med att skapa en ännu säkrare stad. Säkerhet och rymlighet är trumfkort för Helsingfors, även internationellt”, säger Helsingfors näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva.

Data som samlas in för Heatmap består av tre element: mängden människoflöden, det vill säga volymen vid olika tidpunkter, hur länge människoflödena stannar vid varje objekt, det vill säga hur länge människorna vistas i närheten av olika objekt, samt människoflödenas rörelse vid olika tidpunkter i sensornätverkets område. Färgen som beskriver objektens belastning uppdateras automatiskt med en minuts mellanrum. Man kan studera Heatmap via webbläsaren på vilken enhet som helst. Sensorerna som är belägna i stadsrummet samlar in anonyma Bluetooth-signaler från apparater, till exempel mobiltelefoner. Alla insamlade data är anonyma och de kan varken direkt eller indirekt kopplas till annan information som skulle möjliggöra identifiering av användaren.

Heatmap genomförs som en del av ett datapilotförsök som tillhör projektet Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen (Regional ledning av turismsäkerhet), som finansieras ur Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet (Utvecklingsprojekt som främjar turistnäringens återhämtning). Projektet är ett av arbets- och näringsministeriets Utvecklingsprojekt som främjar turistnäringens återhämtning i regionerna och det fortsätter fram till den 31 december 2021.

Webbplatsen Heatmap
Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen -hanke (på finska och engelska)