Nya operatörstjänster till Helsingfors stad.

Nya operatörstjänster till Helsingfors stad – kan orsaka störningar i abonnemangen

Stad konkurrensutsatte sin telefonoperatör under våren 2016. Sonera vann anbudsförfarandet och staden har tecknat ett avtal på åtta år med dem. Leverantören byts inte, men systemet ändras. Numren ändras inte. Tjänsterna enligt det nya avtalet tas i bruk stegvis hos staden, och det börjar med flyttningen av mobiltelefonerna till en ny samtalsplattform och ibruktagandet av ett nytt växelsystem.

Då det nya operatörsavtalet träder i kraft, flyttas alla telefonabonnemang som staden har till en ny samtalsplattform. Flyttningarna börjar 27.2 med flyttning av mobiltelefonabonnemang och de görs enligt förvaltning.

Under flyttningen av telefonabonnemangen kan det förekomma kortvariga avbrott i användningen. Samtal kan också brytas oväntat om de pågår under flyttningen. Det lönar sig då att vänta en stund och sedan ta ett nytt samtal.

Nytt system till växelservicen

En ny samtalsförmedlingstjänst tas i bruk 1.3 vid Helsingfors stads växelservice. Ibruktagandet av det nya systemet har beaktats bland annat genom utbildning av telefonister och omfattande tester av det nya systemet. Det är dock möjligt att det uppstår kö i samtalsförmedlingen under det första användningsdagarna.

De som har möjlighet att använda elektroniska kanaler kan söka nummeruppgifter i stadens elektroniska nummertjänst på numerot.hel.fi.

Helsingfors stad och Sonera har gjort omsorgsfulla förberedelser för ibruktagandet av de nya operatörstjänsterna och systemen. Parterna strävar att säkra funktionaliteten hos stadens abonnemang under alla dagar och tider på dygnet, under hela flyttningstiden. Om det förkommer problem i ibruktagandet, meddelas det utan dröjsmål.

Mobiltelefonernas flyttningstider enligt förvaltning

 • Stara 27 – 28.2
 • Ekonomiförvaltningstjänsten 1.3
 • Servicecentralen Helsingfors 1-2.3
 • Utbildningsverket 6-14.3
 • Företagshälsan Helsingfors 14.3
 • Stadskansliet 15.3
 • Helsingfors Hamn Ab 16.3
 • Byggnadskontoret 16.3
 • Social- och hälsovårdsverket, familje- och socialtjänster 21-27.3
 • Idrottsverket 28.3
 • Byggnadstillsynsverket 28.3
 • Fastighetskontoret 28.3
 • Stadsplaneringskontoret 30.3
 • Anskaffningscentralen 30.3
 • Faktacentralen 30.3
 • Social- och hälsovårdsverket, sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster 2-12.4
 • Ungdomscentralen 13.4
 • Stadsbiblioteket 13.4
 • Barnomsorgsverket 18-20.4
 • Miljöcentralen 24.4
 • Kulturcentralen 24.4
 • Högholmen 24.4
 • Finska arbetarinstitutet 24.4 
 • Arbis, svenska arbetarinstitutet 24.4
 • Räddningsverket 27.4
 • Social- och hälsovårdsverket, hälsovårds- och missbrukartjänster 2-3.5
 • Social- och hälsovårdsverket, förvaltnings- och stödtjänster 4.5
 • Trafikverket 9.5 
 • Bostadsproduktionsbyrån 10.5
 • Stadsmuseet 10.5
 • Helsingfors konstmuseum 10.5
 • Helsingfors partitorg 10.5
 • Oiva Akatemia 10.5 
 • Revisionskontoret 10.5
 • Stadsorkestern 10.5

Läs mer:

Telefontjänsten