Två flickor gör skoluppgifter på skolgården.

Ny webbplats invigs på internationella dagen för mänskliga rättigheter

Helsingfors har idag publicerat webbplatsen De mänskliga rättigheternas Helsingfors, där man har samlat ihop information om jämställdhets- och likabehandlingsarbete som gäller stadens tjänster och personal.

De mänskliga rättigheternas Helsingfors samlar ihop information om stadens jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Webbplatsen riktar sig både till invånarna och till stadens anställda. På webbplatsen hittar du till exempel stadens jämställdhets- och likabehandlingsplaner, olika sätt att främja likabehandling och jämställdhet som anställd hos staden och information om likabehandlings- och jämställdhetskommittéerna samt handikapp- och äldreråden.

Bekanta dig med webbplatsen här.

Under de senaste åren har Helsingfors stad framhävt de mänskliga rättigheternas betydelse på kommunnivå, särskilt ur ett likabehandlings- och jämställdhetsperspektiv. Staden har förstärkt sitt eget arbete med mänskliga rättigheter inom organisationsstrukturer, personalfrågor och tjänster.

Helsingfors fortsätter målmedvetet sitt arbete för att främja alla stadsbors mänskliga rättigheter och personalens mångfald.

Torsdagen den 10 december firas internationella dagen för mänskliga rättigheter. För 72 år sedan antog FN:s generalförsamling en förklaring om de mänskliga rättigheterna, som har legat till grunden för det efterföljande arbetet för mänskliga rättigheter.

 Läs mer:

Webbplatsen De mänskliga rättigheternas Helsingfors

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna


Foto: Laura Oja, Helsingfors stads materialbank.