Servicekarta

Servicekartan i ny version med tillgängliga rutter

Helsingfors servicekarta berättar vilka offentliga tjänster som finns att tillgå i Helsingfors och hur det går att ta sig till dem. Kartan öppnades år 2008 och utsträcktes 2011 till att täcka hela huvudstadsregionen.

Servicekartan utvecklas nu till en ny version, som kopplar ihop informationen på servicekartan och i Reseplaneraren med de olika verksamhetsställenas uppgifter om tillgänglighet. Användarna kan välja om de vill ta sig fram till fots, med cykel, med kollektivtrafik eller med privatbil. Rutten syns på kartan, som också visar pågående gatuarbeten. Den valda rutten anges också verbalt, exempelvis sväng till höger till Mannerheimvägen, sväng till vänster till Alexandersgatan.

Användarna kan välja ett tillgänglighetsperspektiv på kartan. Den som har med sig barnvagn, använder rullator eller rullstol eller har nedsatt syn eller hörsel kan ange detta och få fram eventuella brister i tillgängligheten på rutten.

Läs mer:

Servicekartan i ny version med tillgängliga rutter

Servicekarta