Minna Perttula, chef för Helsingfors havsstrategiprojekt, hjälpte till då stadsroddbåtarna skulle lägga till vid stranden i Tölöviken.

Havet tillhör alla – nu fritt fram att boka stadsroddbåt

Foto: Minna Perttula, chef för Helsingfors havsstrategiprojekt, hjälpte till då stadsroddbåtarna skulle lägga till vid stranden i Tölöviken.

Tack vare Skippers stadsroddbåtstjänst är det nu i Helsingfors möjligt att ta sig en tur på sjön även om man inte har egen båt att tillgå. Bokningssäsongen inleddes i slutet av maj och till en början finns det båtar på två ställen: vid Bredviken i anslutning till Café Torpanranta i Munksnäs och vid Tölöviken i anslutning till Finlandiahusets Café Veranda. I juni öppnas dessutom en båtplats vid Solviks badstrand i Nordsjö.

Det finns en e-tjänst där man kan boka båtar. En roddtur berättigar till tre timmar till sjöss. Tjänsten fungerar mot en säsongsavgift på 25 euro.

Ett steg i Helsingfors havsstrategi

Stadsroddbåtarnas ankomst är en del av genomförandet av Helsingfors havsstrategi och utvidgningen av Helsingforsbornas maritima revir. Man vill dessutom sporra invånarna till att ta stränderna i besittning. Samtidigt utgör servicen också ett stöd för målen i Helsingfors motions- och rörlighetsprogram.

”Vi går vidare med att förbättra havets och den närliggande skärgårdens nåbarhet enligt vårt tema ’Havet tillhör alla’. Med en kombination av metro, stadscykel och stadsbåt är det maritima Helsingfors allt mer tillgängligt också för dem som inte har egen båt att röra sig med”, gläder sig Minttu Perttula som är chef för havsstrategiprojektet.

”Man kommer till det bästa resultatet i arbetet med havsstrategin och stärkandet av Helsingfors maritima karaktär då man gör saker tillsammans, såsom nu med Skipperi. Ett annat viktigt steg är att vi denna sommarsäsong för första gången lyckades få tidtabellerna i trafiken till sjöss införda i Reseplaneraren. Det skedde i samarbete med HRT, Esbo stad och företagarna i sjötrafiken”, fortsätter Perttula.

Det finns sammanlagt ett tiotal roddbåtar i bokningstjänsten. Efter premiärsommaren har man för avsikt att utöka antalet båtar, och man planerar att öppna en fjärde båtplats i Hertonäs.

Uthyrningsställen för Helsingfors stadsroddbåtar

Nu öppna:
• Bredviken, Café Torpanranta, Munksnässtrand 2 (2–3 båtar)
• Tölöviken, Finlandiahuset, Café Veranda, Karamzins strand (3–4 båtar)

Öppnas 15.6.:
• Nordsjö, Solviks badstrand (3 båtar)

Helsingfors havsstrategi drar upp riktlinjerna för utvecklingen av skärgårdens och strandområdenas utbud och dragningskraft fram till år 2030. Målet är att förbättra den maritima servicen och objektens nåbarhet, främja maritima evenemang samt fortsätta att öppna den närliggande skärgården för rekreationsbruk.

Tilläggsuppgifter

Skipperis stadsbåtar (en svenskspråkig version av e-tjänsten för båtbokning öppnas eventuellt senare i sommar)
Hel.fi: I skärgården
Myhelsinki.fi: Det havsnära Helsingfors
Servicekartan


DELA