Smarttelefonen hålls i handen.

Nordiska städer vill förbättra smarttelefonernas ansvarsfullhet och cirkulära ekonomi

Tillsammans med andra nordiska städer utmanar Helsingfors stad marknaden att sträva efter rättframma smarttelefoner som följer cirkulär ekonomi senast år 2025. Viljeförklaringen har publicerats av Helsingfors, Malmö, Oslo och Köpenhamn.

Med viljeförklaringen eftersträvar städerna bland annat:
• Senast år 2025 använder vi oss av enhetliga kriterier och villkor som främjar rättvisa och säkra arbetsförhållanden samt miljöns hållbarhet i hela leveranskedjan, inklusive smarttelefonernas och deras komponenters råmaterialbrytnings-, tillverknings- och leveransskeden samt reparations-, återanvändnings-, återvinnings- och kasseringsskeden.
• Senast år 2025 anskaffar vi begagnade enheter när de fullständigt uppfyller våra behov gällande antal, kvalitet och säkerhet.
• Senast år 2025 kan vi tillämpa certifiering och personalinriktad uppföljning för att främja cirkulär ekonomi och ansvarsfullhet. Vi använder oss av regelbundna dialoger för att säkerställa det kontinuerliga förbättrandet av vår verksamhet.
Nordiska marknadsforumet förde ihop branschaktörer

Viljeförklaringen upprättades som en del av projektet Make ICT Fair. Dess innehåll utvecklades i samarbete med produktleverantörer och återförsäljare samt branschorganisationer särskilt vid ett nordiskt marknadsforum som ordnades den 25 november 2020. Det marknadsengagerande evenemanget, som invigdes av Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh, betonade vikten i att uppnå uttalandets mål.

Den nya upphandlingsstrategins målsättningar tas genast i bruk

Som en betydande aktör inom offentlig upphandling anser Helsingfors det vara viktigt att delta i initiativet. Stadens mål är att vara koldioxidneutralt senast år 2035 och som en del av det här målet siktar Helsingfors även på att kraftigt främja den cirkulära ekonomin.

”I den nyligen förnyade upphandlingsstrategin framhäver Helsingfors upphandlingarnas ansvarsfullhet och effektivitet kraftigare. Målsättningarna ska mer än tidigare synas även i upphandlingen av stadens mobila enheter. Helsingfors ska utveckla de saker som lyfts fram i viljeförklaringen vid sina kommande konkurrensutsättningar. Dessutom vill vi granska stadens egna tillvägagångssätt gällande hur enheterna används och tas ur bruk”, berättar projektchefen Jorma Lamminmäki.

Kom med och främja ansvarsfulla upphandlingar av smarttelefoner

Viljeförklaringen är öppen för offentliga aktörer som delar samma ambitionsnivå som deltagarna. Målsättningarna samt den gemensamma efterfrågan från aktörer inom offentlig upphandling underlättar främjandet av rättvisa och säkra förhållanden för de anställda inom smarttelefonernas leveranskedjor samt skapandet av en marknad för cirkulär ekonomi.

Viljeförklaringarna stödjs av ICLEI – Local Governments for Sustainability, Electronics Watch och Procura+ European Sustainable Procurement Network.

Läs mer:

Nordic Joint Statement

Helsingfors stads upphandlingsstrategi 2020
(på finska)

Åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 – Ilmastovahti (på finska)

Helsingfors stads vägkarta för cirkulär ekonomi och delningsekonomi – Kiertotalousvahti (på finska)

Joint Statement of Demand-circularfair smartphones.pdf


Foto: Marja Väänänen, Helsingfors stads materialbank.