Nordens dag firas den 23 mars. Foto: Norden.org

Nordens dag firas den 23 mars

Nordens dag firas den 23 mars i alla nordiska länder och på Åland, Färöarna och Grönland för att markera avtalet som undertecknades i Helsingfors den 23 mars 1962 och lade grunden för det nordiska samarbetet. Helsingforsavtalet fastställer Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets uppgifter, sammansättning, huvudsakliga samarbetsområden och arbetssätt.

År 2021 fyller Nordiska ministerrådet 50 år och Finland är ordförande för ministerrådet.

I år firas Nordens dag med flera virtuella evenemang. Dagen firas också med flaggning, upplysning av byggnader och en kampanj i kollektivtrafiken. Helsingfors stad flaggar på tre ställen: stadshuset, Finlandiahuset och Järnvägstorget. Också Riksdagshusets Lilla parlament får nordisk flaggning. Statsrådsborgen blir upplyst i de nordiska flaggornas färger.

I Helsingfors kollektivtrafik syns Nordens dag på sidan av spårvagnarna och på skärmar inne i spårvagnarna och metrotågen. Kampanjen syns också i stadsbilden Uleåborg, Kuopio, Tammerfors och Åbo.

Läs mer: Utrikesministeriet