Nationella veterandagen 27.4.2014 i Helsingfors

Nationella veterandagen uppmärksammas med traditionella festligheter i hela landet söndagen den 27 april. En arbetsgrupp med företrädare för Helsingfors stad, veteranorganisationerna, försvarsmakten och de centrala intressentgrupperna har fattat beslut om minneshögtidligheter och evenemang på Nationella veterandagen i Helsingfors.

Program 27 april

Kl. 10 Minneshögtidlighet på Mannerheimplatsen
Flagghissning och kransnedläggning, en kranspatrull sänds till Sandudds begravningsplats. Kransar läggs ned av biträdande stadsdirektör Pekka Sauri, överstelöjtnant Markku Ilvonen, veteranerna Paul och Anja Voss och skoleleverna Wilma Lyyra och Ronja Lehmuskoski från nionde årskursen i Arabian peruskoulu.  

Kl. 10.20 Kransnedläggning på Sandudds hjältegravar
Företrädare för Helsingfors stad, veteranorganisationerna och Helsingfors garnison är på plats.

Kl. 11–11.45 och 13.30–14.15 Kaffeservering i Finlandiahusets foajé

Kl. 12–13 och 14.30–15.30 Gardets musikkårs konsert i Helsingforssalen i Finlandiahuset
För musiken står Gardets musikkår under ledning av musikkapten Ville Paakkunainen och med Hannu Lehtonen som solist. Helsingfors stads hälsning framförs av biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen och Helsingfors garnisons hälsning av brigadgeneral Pertti Laatikainen.
Veteranerna och företrädarna för veteranorganisationerna får inträdesbiljetter till konserten från sin egen veteranorganisation. Mörk kostym och hederstecken.

Huvudfesten i S:t Michel
TV1 visar huvudfesten från S:t Michel i direktsändning söndag 27.4 kl. 13. Tema för festen är Kiitollisina kohti tulevaisuutta – Tacksamma emot framtiden. Festtalare är Europeiska kommissionens vice ordförande Olli Rehn.