År 2017 gjordes en utvärdering av de ekonomiska effekterna som de sju största sommarevenemangen hade,  det vill säga Helsingforsdagen, Helsingfors Prid, Tuska-festivalen, Flow Festival, Helsinki Cup och konserten Rock the Beach.

Helsingfors driver på nationell riktlinje för sommarens stora evenemang

Helsingfors stad bedömer kontinuerligt coronakrisens långsiktiga inverkan på olika branscher. Situationen har paralyserat evenemangssektorn och det går inte att exakt fastställa hur länge undantagsförhållandena pågår. För att klargöra produktionssituationen för evenemangsarrangörerna under sommarsäsongen har staden kontaktat statsrådet med en begäran om att, så snart som möjligt, utarbeta en nationell riktlinje för de stora sommarevenemangen.

De stora publikevenemangen kan bli platser som på ett avgörande sätt medverkar till att coronavirussmittan börjar spridas på nytt. Till exempel under sommarsäsongen i Helsingfors ordnas trettio evenemang som var för sig har en publik på fler än 5 000 personer.

Regeringens nuvarande riktlinjer gäller till den 13 maj. För att kunder, artister och evenemangsproducenter, underleverantörer och partners ska få arbetsro är det viktigt att kunna göra riktlinjer som gäller till slutet av augusti.

”Evenemangen är inte bara ekonomiskt viktiga för Helsingfors, de har också en stor andlig betydelse. Evenemangsbranschen sysselsätter många ungdomar och föder en stor service- och produktionssektor. Evenemangen betyder kunder för hotell, restauranger och lokala tjänster. Vi brinner för dessa evenemang men ännu viktigare är människors hälsa och säkerhet. Situationen för evenemangssektorn i hela landet skulle underlättas avsevärt om sektorn fick det klarare för sig hur sommaren kommer att se ut”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

I enlighet med 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar har Helsingfors möjlighet att bestämma en riktlinje och i enlighet med den självständigt fatta beslut. Sedan krisens början har Helsingfors trots detta följt statsrådets riktlinjer och avstått från sin lagenliga rätt att införa egna riktlinjer. Helsingfors hoppas på ett smidigt samarbete med stadsrådet i fråga om riktlinjerna för evenemangen.

Evenemangen har stor ekonomisk betydelse i Helsingfors

Det har inte gjorts någon bedömning av hur stor ekonomisk inverkan sommarens stora publikevenemang har som helhet i Helsingfors. På grund av att antalet evenemang varierar skiljer sig deras ekonomiska inverkan från år till år.

År 2017 gjordes en utvärdering av de ekonomiska effekterna som de sju största sommarevenemangen hade,  det vill säga Helsingforsdagen, Helsingfors Prid, Tuska-festivalen, Flow Festival, Helsinki Cup och konserten Rock the Beach. Enligt denna utredning uppgick de ekonomiska effekterna till cirka 50 miljoner euro. Utgående från detta kan man uppskatta att de ekonomiska effekterna av alla större publikevenemang under sommarsäsongen i Helsingfors överstiger 100 miljoner euro. Dessutom kan slutförandet av renoveringen av Olympiastadion och konserterna där öka summan med tiotals miljoner euro.

 När man tittar på de regionala ekonomiska effekter som evenemangen ger upphov är det värt att notera att särskilt i Helsingfors stannar även dessa effekter i kommunens ekonomiområde. I mindre städer däremot sker evenemangens omsättning i kommunen, men överförs sedan till stor del till artisternas, underleverantörernas, de evenemangsanställdas och partnernas hemkommuner.

Foto: Lauri Rotko