Människor jobbar i grupper.

Nästan 50 000 kunder övergår till sysselsättningstjänster i Helsingfors

Kommunerna i huvudstadsregionen förbereder sig i rask takt för kommunernas försök till ökad sysselsättning som ska starta i hela landet vid årsskiftet. Vid kommunförsöken övergår ansvaret för tjänster för arbetssökande till kommunen för försökstiden 1.1.2021–30.6.2023. Arbets- och näringsbyråns samt kommunernas arbetskraft, lokaler och finansiering förenas.

Syftet med de kommunförsök som ska startas i början av året är att arbetssökande får just de tjänster som de behöver i rätt tid och på en gång. Man vill i synnerhet göra det lättare för arbetssökande som varit arbetslösa i längre tid och har svårt att få jobb samt unga och utlänningar att få arbete, utbildning och tjänster. Målet är att arbetssökande och företag ska ha ett större och bättre urval av tjänster samt få mer individuell service än tidigare. I princip erbjuds lagstadgade tjänster och kommunernas egna tjänster på vanligt sätt, men man vill även göra det möjligt att på nya sätt hitta kompetent arbetskraft genom att utveckla tjänster och nya servicemodeller.

Helsingfors erbjuds tjänster som kallas sysselsättningstjänster i Helsingfors

Till sysselsättningstjänsterna i Helsingfors övergår ca 49 500 arbetssökande kunder och 232 anställda från arbets- och näringsbyrån. Vid sysselsättningstjänsterna i Helsingfors kommer det att finnas sammanlagt ca 350 anställda av vilka ca 300 i huvudsak ska syssla med kundarbete och ledning av kundarbete. Resten ska syssla med stöd, planering och utveckling.

Sysselsättningstjänsterna i Helsingfors kommer att finnas på Kundgatan i Östra centrum, Bangårdsvägen i Böle samt på Viborgsgatan och Runebergsgatan i centrum. De ungas Navigator-verksamhet fortsätter i Kampen och Servicetorget för sysselsättning i Böle där även arbets- och näringsbyråns serviceställe kommer att finnas kvar.

Arbetssökande får till stöd för sysselsättning en egen ansvarig expert samt flera av stadens omfattande och branschövergripande tjänster. En individs arbetslöshet åtgärdas med rättidiga tjänster med betoning på utbildning och utveckling av det kunnande som individen behöver på arbetsmarknaden samt olika rehabiliteringstjänster. På så sätt tjänar Helsingfors även regionens affärsverksamhet genom att se till att det finns kompetent arbetskraft.

Mer individuell service och styrka från nätverk

Vid kommunförsök erbjuder man arbetssökande smidigare än förr förutom arbets- och näringstjänster även tjänster från kommuner, staten samt den privata och tredje sektorn.

Tjänster från nätverk vill man mer och mer effektivt anpassa efter arbetssökandes individuella servicebehov. Tjänsterna omfattar stöd för företagsamhet och sysselsättning samt utbildnings-, social- och hälsovårdstjänster. På det praktiska planet syns detta till exempel i form av utbildningar som skräddarsys för att utveckla kunnandet.

Ett landsomfattande projekt

Kommunernas försök till ökad sysselsättning är ett landsomfattande projekt vars syfte är att överföra ansvaret för att ordna en del av de offentliga arbetskraftstjänsterna från staten till försökskommuner och kommungrupper. Kommunförsöken kommer att ordnas från 1.1.2021 till 30.6.2023. Kommunförsöken börjar om försökslagen blir godkänd i riksdagen i december 2020.

Läs mera
De kommunala sysselsättningförsöken 
Pääkaupunkiseudun kunnat valmistautuvat ottamaan vastaan 90 000 työnhakijaaTE-toimistolta: Vanda stads pressmeddelande, bara på finska
KommunförbundetKuntakokeilut 2020-2022

Foto: Mikael Ahlfors / Keksi