Ministrarnas turné i social- och hälsovårdsområdena kommer till Helsingfors

Ministrar och tjänstemän i ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård kommer att besöka Helsingfors tisdagen den 19.10. Under besöket informeras om och diskuteras reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och dess framsteg. Evenemanget kan följas på social- och hälsovårdsministeriets Youtube-kanal.

I evenemanget deltar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru och andra ministrar  i ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård samt tjänstemän från social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, inrikesministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.

Daniel Sazonov, biträdande borgmästaren för social- och hälsovårdssektorn, berättar om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Helsingfors vid evenemanget. Juha Jolkkonen, sektorchef för social- och hälsovårdssektorn, fungerar som ordförare vid evenemanget.

Evenemanget kan följas på social- och hälsovårdsministeriets Youtube-kanal från klockan 8.30. Evenemanget avslutas klockan 10.30. 

Evenemangets program

  • Välkommen/Juha Jolkkonen, sektorchef för social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors
  • Reformen av social-och hälsovården och räddningsväsendet/ministrar  i ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård
  • Genomförande av reformen i Helsingfors/biträdande borgmästaren Daniel Sazonov
  • Frågor till ministrarna
  • Samarbete mellan regeringen samt Helsingfors stad och välfärdsområdena vid genomförandet

Ministrar och tjänstemän i ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård kommer att besöka Helsingfors och samtliga välfärdsområden under hösten 2021.  Målet för regionturnén är att ge aktuell information och diskutera innehållen i reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och hur reformen ska genomföras.

I sociala medier kan följande taggar användas för att följa regionturnén: #Aluekierros2021 #soteuudistus #pelastustoimenuudistus #pelastustoimi


Läs mer om Helsingfors stads social- och hälsovårdsreform


Bild: SHM