Kajsaniemi metrostation.

Metrostation Kajsaniemi blir metrostation Helsingfors universitet

Metrostationen i Kajsaniemi byter namn till Helsingfors universitet i januari 2015. På finska blir namnet Helsingin yliopisto och på engelska University of Helsinki. Helsingfors stadsstyrelse fattade beslut om namnändringen i april.

Stadsdirektör Jussi Pajunen överlämnar en namnskylt till rektor Jukka Kola under en ceremoni vid ingången till metrostationen den 20 januari kl. 13 Berggatan 12.

På förmiddagen den 20 januari ordnar Helsingfors universitets studentkår (HUS) program för resenärerna på metrostationen. Anställda från HUS och Öppna universitetet är på plats ungefär kl. 9–12. Bl.a. karameller och reflexer delas ut.

Ett stort antal resenärer har dagligen universitetet som mål, bl.a. internationella besökare, undervisningspersonal och studerande. Det är därför viktigt att namnet på metrostationen närmast universitetet är tydligt.

Namnskyltarna på metrostationen byts ut fr.o.m. början av januari. Samtidigt ändras stationsutropen. HRT:s plakat med metroinformation byts ut på stationerna, och plakaten med metrolinjer inklusive stationer byts ut på stationerna och i metrotågen. Eftersom det tar en viss tid innan det nya namnet finns i allt tryckt material syns båda namnen under en övergångsperiod.

Helsingfors universitet firar sitt 375-årsjubileum 2015. Helsingfors stad ger det nya namnet på metrostationen i gåva till universitetet, som är en viktig samarbetspartner till staden.

Läs mer:

Helsingfors universitet 375 år