Biträdande borgmästarna Pia Pakarinen, Sanna Vesikansa, Anni Sinnemäki och Nasima Razmyar. I mitten borgmästaren Jan Vapaavuori.

Meriterade skapare av Helsingfors fick pris på Helsingforsdagen

Kung Gustav Vasa grundade staden Helsingfors ursprungligen vid Vanda ås mynning 12.6.1550. Sedan 1959 har detta datum firats som Helsingfors födelsedag. På Helsingforsdagen delar staden ut pris till meriterade Helsingforsbor. I år delades priserna ut i TV-programmet Helsinki kiittää – Helsingfors tackar som sändes på Helsingforskanalen. I programmet fick helsingforsare som meriterat sig pris inom idrott, vetenskap, konst och kultur . Dessutom delades stadens forskningsstipendier och ungdomsstipendier ut.

”I år firar vi Helsingforsdagen under exceptionella omständigheter. Vi har bakom oss en tung vår men vi kan med försiktig hoppfullhet blicka mot sommaren och fira vår kära huvudstads födelsedag,” säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori i sitt talpå Helsingforsdagen.

På grund av coronaepidemin skedde utdelningen av Helsingforsdagens utmärkelser men undantagsarrangemang. Borgmästare Jan Vapaavuori och biträdande borgmästare Anni Sinnemäki, Pia Pakarinen, Nasima Razmyar och Sanna Vesikansa delade ut utmärkelserna i TV-programmet Helsinki kiittää – Helsingfors tackar som sändes på Helsingforskanalen. Sändningen inleddes med Helsingforsdagens proganhelhet som på grund av coronaepidemien flyttats till webben.

”Exceptionella tider kräver exceptionella lösningar. Jag är mycket stolt över helsingforsarna under dessa svåra tider. Givna restriktioner har efterföljts och helsingforsarna också gett prov på påhittighet och iver att ta i tu med de utmaningar corona inneburit och att hjälpa medmänniskor. Helsingforsarna känner kärlek till hemstaden och bryr sig om varandra,” säger Jan Vapaavuori.

”Jag kan inte tänka mig ett bättre tillfälle för att tacka stadsborna än detta. Helsingforsdagens traditionella utmärkelser, Helsingforsmedaljerna i guld, har vi beslutat att dela ut på hösten då vi bättre kan ta i beaktande allt det arbete som gjorts på flera håll för vår stad under coronakrisen. Men idag vill jag ändå belöna de som utmärkt sig inom vetenskap, konst, kultur, idrott och ansvarsfullhet och uppmuntra alla dem att utföra framåtseende arbete även i framtiden. Tack för att ni tillsammans med oss gör Helsingfors till världens bästa stad.”

Årets idrotts-, vetenskaps-, konst- och kulturpriser samt miljöpris

Priserna för årets idrottare och tränare beviljas på grundval av framgång i sporten. Kriteriet för val av idrottsförening är meriter som fostrare av barn och unga eller att ha skapat nya innovativa verksamhetsmetoder och praxis.

Årets Helsingforsidrottare eller -idrottslag (10 000 €)

  • Toni Piispanen, paraidrottare/ rullstolsracing

Årets helsingforsiska idrottsförening (5 000 €)

  • Helsingin Tarmo ry, boxning

Årets unga Helsingforsidrottare (2 500 €)

  • Emil Ruusuvuori, tennis

Årets Helsingforstränare (2 500 €)

  • Markku Kanerva, fotboll/ männens landslag

Helsingfors vetenskapspris (10 000 €)

Syftet med Helsingfors vetenskapspris är att förstärka och sprida Helsingfors rykte som vetenskapsstad. Priset beviljas som erkänsla för ett betydande vetenskapligt arbete utfört av en helsingforsare eller i Helsingfors. Vetenskapspriset gick till Satu Mustjoki, professor vid Helsingfors universitet och avdelningsöverläkare vid HUS och direktör vid iCAN-flaggskeppets forskningslinje.

På Helsingforsdagen delades det dessutom ut forskningsstipendier för forskningsprojekt med Helsingfors-tema. Forskningsstipendier delades ut till en summa av sammanlagt 73 000 euro.

Helsingfors kulturpris (15 000 €)

Priset ges till en Helsingforskonstnär som erkänsla för betydande konstnärlig merit eller betydande arbete för Helsingfors kulturliv. Kulturpriset gick till musikerns och sångskrivaren J. Karjalainen.

Årets kulturpriser (á 5 000 €)

Kulturpriserna ges till helsinforskonstnärer som representerar olika konstarter. I år har man lyft fram tre konstnärer verksamma inom teater, som alla på sitt eget sätt är föregångare men inte nödvändigtvis alltid får den uppmärksamhet och det tack de förtjänar.
Jaana Taskinen, magister i teaterkonst, teaterregissör, publikarbetare, teaterlärare
Jussi Lehtonen, doktor i teaterkonst, skådespelare, regissör, pedagog och forskare
Kirsi Manninen, magister i teaterkonst, kläddesigner, scenograf

Helsingfors miljöpris

Miljöpriset delades ut första gången år 2008 och varje år är temat ett annat. År 2020 var temat bostadsaktiebolagens gärningar som ökat energieffektiviteten under 2010-talet. Temat är starkt kopplat till Helsingfors program för Energirenässans som är en av åtgärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035.

Miljöpriset ges As. Oy Mannerheimintie 106 som stod färdigt 1939. Husbolaget övergick i december 2018 till jordvärme och delvis till jordkylning. Bostads Ab Lönegrop, som färdigställdes år 1956, får ett hedersomnämnde. Även detta husbolag övergick 2018 till jordvärme och har gjort flera åtgärder som ökar energieffektiviteten, som till exempel att byta fönster och värmeisolera fasaden.

Motiveringar och mottagare av forskningsstipendier 
#helsinkipäivä #helsingforsdagen

Helsinki kiittää – Helsingfors tackar –sändningen kan ses på Helsingforskanalen helsinkikanava.fi
Helsingforsdagens program helsinkipaiva.fi (byt språk)

Helsingforsdagen, som ordnas på Helsingfors födelsedag 12.6, samordnas av Helsingfors evenemangsstiftelse. Utöver Helsingforsdagen ordnar stiftelsen också andra viktiga publikevenemang som Helsingfors stad står för, till exempel Helsingfors festspel, Lux Helsinki, nyårsfirandet i Helsingfors, Strömmingsmarknaden och Tomasmarknaden.

Foto: Laura Oja