Mera jobb i fjol i synnerhet inom information och kommunikation i Helsingfors

År 2018 blåste det förliga vindar på arbetsmarknaden i Helsingfors. Antalet arbetstillfällen, dvs. jobb, växte med två procent jämfört med året innan, till sammanlagt 434 400. I Helsingforsregionen växte antalet sysselsatta med nästan tre procent, till sammanlagt 800 100. Dessa fakta framgår av en färsk statistikpublikation från Helsingfors stadskansli.

Snabbast ökade jobben i Helsingfors inom information och kommunikation. Även inom kategorin Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt inom hälso- och socialvårdstjänster uppstod det nya jobb. Inom industrin däremot minskade jobben i Helsingfors fortsättningsvis. Sedan 2010 har antalet jobb i Helsingfors vuxit med nästan sju procent. Samtidigt har information och kommunikation kört om handeln i fråga om antalet jobb, dvs. arbetstillfällen.

Andelen specialister bland de sysselsatta växer

År 2018 var sysselsättningsgraden i Helsingfors 74,0 procent, i Helsingforsregionen 74,3 procent och i hela Finland 71,7 procent. Under året steg den rejält i Helsingfors och Helsingforsregionen. Sysselsättningsgraden har beräknats ur Statistikcentralens arbetskraftsundersöknings uppgifter om den 15-64-åriga befolkningen.

I Helsingfors kännetecknas yrkesstrukturen bland de sysselsatta av en stor andel specialkunniga. 30 procent av helsingforsborna jobbar inom yrken som kräver särkunnande. Av alla yrkesgrupper var det kategorin specialister som ökade mest mellan åren 2010 och 2016, med 14 procent. I kategorin sakkunniga och inom service- och försäljningspersonal var antalen personal som förut. Däremot har kategorin kontorspersonal minskat med 25 procent under 2010-talet, och processarbetarna med 10 procent.

Fortfarande yrkesfolk av många slag bland de arbetslösa

År 2017 minskade antalet arbetslösa raskt i Helsingfors, men år 2018 blev minskningen långsammare. I december 2018 fanns det 31 800 arbetslösa arbetssökande i Helsingfors. Det var mer än 10 procent färre än ett år tidigare.

I slutet av 2018 var antalet arbetslösa som var äldre än 50 år 11 030 i Helsingfors. Hälften av dem hade varit arbetslösa i över ett år i sträck. Bland de långtidsarbetslösa över 50-åringarna är yrkesstrukturen mångsidig. Två femtedelar hörde till någon av kategorierna chefer, specialister eller sakkunniga. 13 procent hade varit personal inom service- eller handel, medan 10 procent varit personal inom kontorsarbete eller kundbetjäning, och 10 procent inom byggbranschen.

År 2018 minskade antalet arbetslösa snabbare bland de unga än bland övriga åldersgrupper. I slutet av år 2018 fanns det 5 960 under 30-åriga arbetslösa i Helsingfors. Var tionde av dem var långtidsarbetslös. Bland de unga har i synnerhet de blivit långtidsarbetslösa som inte haft något tidigare yrke eller yrkesutbildning. De var de facto fler år 2018 än året innan.

Uppgifterna är riktningsgivande och bygger på Statistikcentralens arbetslöshetsundersökning.

Publikation:

Minna Salorinne: Työmarkkinat Helsingissä vuonna 2018, Helsingfors stadskanslis statistik 2019:5, pdf-publikation.