Helsingfors medborgarbudget börjar med OmaStadi-verkstäder.

Helsingfors medborgarbudget inleds med OmaStadi-verkstäder

Helsingfors medborgarbudget börjar med OmaStadi-verkstäder och en OmaStadi fest den 25 oktober på kulturarenan Gloria. Alla som vill får komma med idéer om hur summan för medborgarbudgeten på 4,4 miljoner euro ska användas. Öppna verkstäder ordnas i många stadsdelar i oktober-november. Uppgifterna för sammanlagt tjugo verkstäder har publicerats på webbtjänsten OmaStadi.hel.fi, där förslag också kan lämnas in direkt från och med den 15 november. Tillsammans med stadsborna formas idéerna till planer som tas upp för omröstning våren 2019.

Helsingfors stad ökar möjligheterna till direkt demokrati genom att ur stadens budget öppna 4,4 miljoner euro som stadsborna får besluta om – varje år. Helsingfors är den första kommunen i Finland som tar i bruk medborgarbudgeten i så här stor omfattning.

Idéer kan lämnas in av vem som helst, oberoende av ålder och bostadsplats. De som fyller 12 under omröstningsåret får rösta. Penningsumman har uppdelats enlig invånarantalen i de sju stordistrikten. Varje stordistrikt har en egen stadslots, som främjar stadsbornas initiativ och hjälper nätverken i området att hitta varandra. Du träffar dem på verkstaden i ditt område och på ditt närbibliotek, där stadslotsarna har jour. Tiderna finns på hel.fi/stadiluotsit

Invånaraktivisten och verksamhetsledaren för Helka, takorganisationen för Helsingfors stadsdelsföreningar, Pirjo Tulikukka ser ibruktagandet av medborgarbudgeten som ett historiskt fint steg av Helsingfors inom utvecklingen av delaktigheten och närdemokratin.

– Jag tror att då stadsborna erbjuds en möjlighet att fatta beslut om totalt ca 4,4 miljoner euro så får vi med en stor grupp också sådana som inte tidigare har varit särskilt intresserade av att utveckla sitt eget område eller staden, säger Tulikukka.

Anmälningen till öppningsfesten har börjat

Öppningsfesten för medborgarbudgeten firas den 25 oktober på kulturarenan Gloria. Helsingfors stad välkomnar stadsborna att delta på festen, och vid evenemanget kan du också delta i idékläckningen på OmaStadi Idéfabriken för förslag till medborgarbudgeten. Programledare Lotta Backlund och improvisationsteatern Stella Polaris samt Stadin juhlaorkesteri under ledning av Jan Noponen sköter om feststämningen.

Öppningsfesten är öppen för alla och anmälan till festen måste göras före 22 oktober bit.ly/osbujuhla. Kaffeserveringen börjar kl. 17 och evenemanget kl. 17.30. Det avslutas kl. 19. Adressen är Lilla Robertsgatan 12–14.

DELA