Håll Helsingfors öppet. Tack för att du använder ansiktsmask.

Med Helsingfors ansiktsmaskskampanj vill man trygga stadens livskraft – ”Vi håller Helsingfors öppet. Tack för att du använder ansiktsmask.”

Helsingfors har som mål att hålla tjänsterna som staden erbjuder öppna och serviceföretagen som fungerar på området livskraftiga trots coronan. Samtidigt vill man stöda att invånarna tryggt kan fortsätta med vardagsrutinerna och bland annat idrottsintressen. För att det ska lyckas måste alla hjälpa till. I dag den 2 november startar staden kampanjen Vi håller Helsingfors öppet. Med kampanjen utmanar vi att använda ansiktsmask i alla offentliga utrymmen och alltid när det är omöjligt att undvika närkontakt. Således förhindrar vi spridning av epidemin och gör det möjligt för servicenäringarna att fortsätta med sin verksamhet samt att vi kan ha ett aktivt liv utanför hemmen. 

I stadens kommunikationskanaler, sociala medier och utomhusreklam kommer man åtminstone i november att synliggöra kampanjen, Vi håller Helsingfors öppet, genom att skapa en positiv skyldighet att använda ansiktsmask av personer över 15 år, om personerna inte har hälsomässiga skäl för användningen.

Genom att uppmuntra att använda ansiktsmask vill staden garantera att tjänster håller öppet och är trygga för alla helsingforsare.

”Genom att använda ansiktsmask skyddar man förutom sig själv även andra. Jag uppmuntrar alla att använda ansiktsmask i offentliga utrymmen och i kollektivtrafiken. Det är bra att skapa en rutin för att alltid ha ansiktsmask med sig. Även en sådan här liten sak kan ha en positiv inverkan på epidemisituationen. Så här kan vi främja att vi undgår stramare metoder, såsom begränsningar i öppettider eller stängningar”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Ändamålsenlig användning av ansiktsmask minskar smittor

Coronaviruset smittar i första hand som droppsmitta i en situation där den smittade till exempel talar eller hostar. Användning av ansiktsmask minskar smittor genom att förhindra droppar från att spridas i omgivningen.

En omfattande rekommendation om användning av ansiktsmask kompletterar övriga säkerhetsanvisningar som omfattar bland annat omsorgsfull handhygien, säkerhetsavstånd, att stanna hemma om man är sjuk och att testa sig för corona även vid mindre symtom.

Förutom sin egen kampanj medverkar Helsingfors stad i en säkerhetskampanj om corona som är riktad till 15–19-åriga ungdomar och startar senare i november i sociala medier. Helsingfors verkställer kampanjen i samarbete med Esbo, Vanda, HNS, Omnia och HRT. Mer information om den gemensamma kampanjen publiceras i anslutning till lanseringen.

Bakgrundsinformation

Den av Institutet för hälsa och välfärd utfärdade rekommendationen om utökad användning av ansiktsmask på områden i spridningsfasen grundar sig på vetenskapliga bevis av Världshälsoorganisationen WHO:s och Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC).

Kunderna i stadens tjänster ansvarar själv för anskaffning av ansiktsmask. Mindre bemedlade kan hämta ansiktsmask gratis från stadens utdelningspunkter för ansiktsmask.

Internet