Markus Küh. (Bild: Sakari Röyskö)

Markus Kühn har valts till Helsingfors strategidirektör

Ekonomie magister Markus Kühn har valts att leda Helsingfors stads nya strategiavdelning. Sammanlagt 113 personer sökte jobbet.

Strategidirektören leder den vid stadskansliet i början av år 2020 grundade strategiavdelningen, vars viktigaste uppgift är att förena digitalisering och ICT, forskning och analys samt internationella relationer och utveckling.

Helsingfors stadsstrategi besvarar många av vår tids viktigaste frågor. För att strategin ska vara framgångsrik krävs dock ändringar i stadsorganisationens kunskaper och verksamhetskultur, där vikten av det gemensamma arbetet och uppfattandet av större helheter betonas.

”Världen ändras snabbare än någonsin. De viktigaste globala förändringskrafterna – urbaniseringen, klimatförändringen och digitaliseringen – skapar tillsammans en ny verksamhetsmiljö och påverkar människornas liv på ett oåterkalleligt sätt. Samtidigt får städerna ett större ansvar och mer makt, varför en kontinuerlig utveckling av förmågorna är nödvändigt. Helsingfors är tydligt en föregångare i det här arbetet”, säger borgmästare Jan Vapaavuori.

Städerna har som pragmatiska, praktiska och människocentrerade aktörer de bästa förutsättningarna att omvandla förändringskrafterna till möjligheter. Trots det strävar många städer i världen att lösa de här utmaningarna genom individuella projekt eller i silor. Endast genom övergripande vision och ledarskap är det möjligt att uppnå långsiktiga mål.

Strategiavdelningens mål är att förverkliga stadsstrategin och dess spetsprojekt på ett allt effektivare sätt i samverkan över organisationsgränserna.

”Genom att satsa på vårt strategiarbete skapar vi sådana tjänster för stadens tillväxt och hållbarhet som motsvarar stadsbornas allt mångformigare behov. Helsingfors har en ambitiös och inspirerande strategi. Genom att samarbeta och utnyttja data och teknologi på ett fördomsfritt sätt kan implementeringen av strategin snabbas upp”, konstaterar Markus Kühn.

Strategiavdelningen har cirka 130 anställda och lyder direkt under stadens högsta ledning. Avdelningen för ett tätt samarbete med stadens samtliga sektorer.

Det exakta datumet då strategidirektören inleder sitt arbete klarnar senare.

Markus Kühn har tidigare jobbat bland annat som strategidirektör hos Posti, som strategikonsult hos Deloitte och Cap Gemini Consulting samt som Finlandschef hos Plandent i Planmeca-gruppen.

Läs mer:

Stadskansliets strategiaavdelingen