Stadsfullmäktige sammanträder.

Många fullmäktigemotioner på onsdag i stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige sammanträder onsdag 2 juni. Vid sammanträdet behandlas ett flertal motioner väckta av fullmäktigeledamöter. På föredragningslistan för sammanträdet finns också arrendeprinciper för vissa tomter på Busholmen.

Stadsfullmäktige väljer dessutom ordförande och första och andra vice ordförande för fullmäktiges återstående mandattid.

Sammanträdet, som börjar kl. 18, kan följas i direktsändning på Helsingforskanalen. Sammanträdet kan också ses senare som inspelning på Helsingforskanalen.

Fullmäktiges beslut kan följas i ett fält under sändningsvyn på Helsingforskanalen. För besluten redogörs efter sammanträdet dessutom i stadsfullmäktiges beslutsmeddelande.

Det förs diskussion på Twitter under hashtaggen #helvaltuusto.

Läs mer

Stadsfullmäktiges föredragningslista 2.6.2021
Helsingforskanalen