Må bra -barometern 2018 – årets avläsning publicerad

Stadin hytebarometri 2018, alias ungefär Må bra –barometern för Helsingfors, är en komprimerad sammanställning statistik och forskningsrön om välfärd, hälsa och trygghet. Barometern uppdateras och ”avläses” varje år, och kommer i fortsättningen även att presentera rön om framgång och utmaningar för det arbete som man inom Helsingfors stad gör för att befrämja välmåga och hälsa.

Skillnader i välmåga och hälsa står enligt olika undersökningar ofta i samband med socioekonomiska faktorer. Många av undersökningarna antyder att ojämlikheten i hälsa och välfärd inte kan lösas om man inte tar tag i dess grundläggande orsaker: arbetslöshet, fattigdom, ensamhet och sjukdomar.

Arbetslöshetsgraden har sjunkit i Helsingfors, och i februari 2019 var den 9 procent. Men av de arbetslösa i Helsingfors är en tredjedel långtidsarbetslösa. Fattigdomen tar sig uttryck i synnerhet i barnfamiljsfattigdom. Exempelvis år 2017 bodde 12 382 av barnen i Helsingfors i låginkomstfamiljer. Detta inverkar på barnens välmåga, möjligheter och sociala relationer, och begränsar deras tillfällen att delta i fritidssysselsättningar och hobbyer.

Bland grundskolebarn och andra stadiets studerande är en stor del nöjda med sin nuvarande livskvalitet. Men man kan skönja klara skillnader distrikten emellan i Helsingfors. Samtidigt ser dålig upplevd hälsa ofta ut att ha samband med lågt deltagande, ensamhet och missnöje med den offentliga servicen.

Av dessa orsaker är målet för Helsingfors stads hälso- och välmågefrämjande arbete i framtiden att påverka helsingforsbornas vardag och vardagsmiljöer på ett sätt som ger förutsättningar för bra livskvalitet och aktivt deltagande i alla stadsdelar.


#stadinhyte

Läs mer på:

Stadin hytebarometri -vuosikooste 2018 (Pdf)

Stadin HYTEBAROMETRI – vuosikooste 2018. (Infografiikka toimii parhaiten Chrome-selaimella.)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen