Tåg på järnvägstation.

Lokförarnas strejk ställer in alla närtåg också på fredag – undvik kollektivtrafiken

Lokförarnas strejk avbryter all närtågstrafik på torsdag och fredag 18-19.3. Lokförarna kommer inte till sina arbetsturer som börjar på torsdag och fredag. Trafiken återupptas på lördag 20.3.

HRT ordnar inte ersättande trafik. Man kan granska alternativa förbindelser i Reseplaneraren genom att avlägsna tågalternativet i Reseplanerarens inställningar.

Eftersom det finns en viss risk att bussarna blir överbelastade, vädjar vi till att undvika kollektivtrafiken, om det bara är möjligt. På det viset möjliggör vi en trygg och smidig resa för dem som nödvändigtvis måste åka. Vi vill att kollektivtrafiken är trygg ur hälsosynvinkel även under avvikande omständigheter.

Läs mer

HRT

Foto: Aiko Lohtander