Busholmen. Foto: Leif Weckström.

Ljus framtid för svenskar i Helsingfors

Helsingfors växer i rask takt, och enligt en färsk prognos snuddar befolkningssiffran vid 700 000 redan år 2026. Utvecklingen bland de svenskspråkiga helsingforsarna går i samma riktning. I dag har 36 500 helsingforsare svenska som modersmål och prognosen är att antalet svenskspråkiga ökar med i snitt 130 invånare varje år fram till 2034. Om 15 år kan man således räkna med 38 000 helsingforssvenskar. I synnerhet blir de svenskspråkiga fler i de södra, mellersta och sydöstra stordistrikten. Till trenden bidrar de nya bostadskvarteten i Fiskehamnen, Kronbergsstranden och på Busholmen (bilden).

Svenskan är störst bland språken på Arbis och många som går på kurs är invandrare som vill integrera sig hos oss på det andra inhemska.

Det har hunnit gå 55 år sedan Ingrid Lindqvist-Stenman var Finlands lucia och bar den tindrande ljuskronan, det gyllene luciasmycket och den vackra vita klänningen. Hon erinrar sig sitt luciaår, 1964, med värme och glädje samtidigt som minnen från gripande stunder fortfarande rör henne till tårar.

”Boken behöver inte vara nyttig men den ska vara rolig att läsa. Läsning ska vara en lustfylld upplevelse, ge dig idéer och bilder och tankar som du inte hittar annanstans. Lite som att kika in i någons huvud”. Så säger Tobias Larsson på Richardsgatans bibliotek där han jobbar som biblioteksmänniska, som han kallar sig, på avdelningen för barn- och ungdomslitteratur.

Text: Nina Weckström

Läs mer:

Helsingforstidningen