Kultur i samma hus.

Livlig svensk kulturhöst

DOT och många andra finlandssvenska aktörer inom teater, film och kultur tar nu plats i kvarteret Victoria på Medelhavsgatan. ”Vi är många, vi stöder varandras funktioner och finner synergier i samverkan”, säger Anne Sandström, verksamhetsledaren för Föreningen för Drama och teater, i senaste nummer av Helsingfors-info. I höst kommer DOT att bredda sin verksamhet med nya dramagrupper och håller öppet hus 15 september. I korridoren verkar också bland annat Finlandsvenskt filmcentrum och Teater Viirus. Viirus första föreställning i huset är premiären på Mästaren och Margarita av Bulgakov.  

”Norsen har renoverats grundligt så det fysiska rummet är i gott skick”, berättar Ann-Britt Bonns, rektor för nya Grundskolan Norsen. I och med att femmorna och sexorna från både Cygnaeus och Kronohagen nu går på Unionsgatan är Grundskolan Norsen den största svenska skolan i staden.  Skolhuset på Unionsgatan firade nyligen 150 år och är således det äldsta fungerande skolhuset i Helsingfors. Fast den grundliga renoveringen är över för Norsen, är några andra svenska skolor så som Minerva i Tölö fortfarande i exil. 

Bilder och böcker på parad! Bilderboksparaden är en fest för alla vänner av bilderböcker, barn och föräldrar, författare och illustratörer träffas under samma tak och umgås kring bilderboken. Under paraden fylls Richardsgatans bibliotek av alla som vill fira bilderböcker, mångsidiga barnboksförfattare och illustratörer som uppträdar tillsammans för en entusiastisk publik, eller skildrar sitt eget arbete genom att gestalta sina verk. Bilderboksparaden ordnas vartannat år, i höst den 18 november.

 Läs mera på Helsingfors-infos sidor.

Helsingfors-info