Konkurrensutsättning av Helsingfors stads företagshälsovård går vidare till stadsfullmäktige

Vid sammanträdet 16.5 godkände Helsingfors stadsstyrelse för sin del att konkurrensutsättningen av stadens företagshälsovård inleds. Stadsstyrelsen fattade även beslut om att anställa en direktör för småbarnspedagogiken samt att hyra volymelement för den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken.

I Helsingfors budget för detta år konstateras att staden konkurrensutsätter sin företagshälsovård för att förbättra tillgången till företagshälsovårdens tjänster. Med tillgång avses servicens läge, öppettider samt mångsidiga servicekanaler.

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att de företagshälsovårdstjänster som staden producerar som egen verksamhet kan konkurrensutsättas. Konkurrensutsättningen ska ordnas så att personalen hos affärsverket företagshälsan övergår genom överlåtelse av rörelse till den aktör som vinner anbudsförfarandet.

Företagshälsan Helsingfors producerar företagshälsovårdstjänster för ca 40 000 anställda hos stadens sektorer, affärsverk och dottersammanslutningar.

Helsingfors stadsfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om att inleda konkurrensutsättningen.

Miia Kemppi vald till direktör för småbarnspedagogiken

Stadsstyrelsen beslutade anställa socionomen (högre YH) Miia Kemppi som direktör för småbarnspedagogiken i fostrans- och utbildningssektorn. Kemppi övergår till uppgiften från tjänsten som direktör för småbarnspedagogiken vid Uleåborgs stad som hon har skött sedan 2020. Innan dess har hon bland annat varit direktör för småbarnspedagogiken vid Orimattila, Träskända och Heinola städer samt servicechef för småbarnspedagogiken vid Lahtis stad.

Direktören för småbarnspedagogiken leder servicehelheten småbarnspedagogik och förskoleundervisning inom fostrans- och utbildningssektorn och svarar för att den är resultatrik och att målen uppnås.

Tilläggslokaler av volymelement för fostrans- och utbildningssektorn

Stadsstyrelsen beslutade hyra tilläggslokaler av Parmaco Oy och Adapteo Oy för fostrans- och utbildningssektorn. Lokalerna består av volymelement, har en sammanlagd lägenhetsyta på 2 652 m² och ligger i Postparkens område i Norra Böle.

Avsikten är att de tillfälliga lokalerna, som är dimensionerade för 200 elever inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken, tas i bruk 1.8.2022. Lokalerna kommer att användas flexibelt allteftersom områdets servicebehov ändras tills nybyggnadsprojekten står klara och fostrans- och utbildningssektorn kan ta dem i bruk.

Volymelementen flyttas till Postparken från två av stadens andra objekt där de har blivit överflödiga när permanenta lokaler har färdigställts. Sammanlagt uppgår den totala hyran för fem år och investeringskostnaderna till högst 6 112 000 euro.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här (på finska).