Koncernsektionen vid Helsingfors stadsstyrelse hörde aktuella rapporter från Helsingfors Hamn och Helsingfors teaterstiftelse

Vid sammanträdet 18 januari hörde Helsingfors stadsstyrelses koncernsektion en aktuell rapport av Helsingfors Hamn Ab.

I Helsingfors stads budget 2020 ställdes det upp mål för Helsingfors Hamn, vilka ska rapporteras till koncernsektionen. Målet är att bolaget för 2020 ska dela ut minst fyra miljoner euro i dividend, avkastningen på det investerade kapitalet ska vara 4,0 procent i medeltal under tre räkenskapsår samt att man börjar muddra farleden till Nordsjö.

Helsingfors Hamn administrerar Södra hamnen, Skatudden, Västra hamnen och Nordsjö hamn. Stadens ägarandel i bolaget är 100 %. Koncernsektionen antecknade rapporten.

Stadsstyrelsen godkände på sitt sammanträde aktieägaravtalet för Yrkesinstitutet Prakticum (Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab).

Koncernsektionen hörde även en aktuell rapport från Helsingfors teaterstiftelse. Teaterstiftelsen upprätthåller Helsingfors stadsteater. Koncernsektionen antecknade rapporten.

Koncernsektionens följande möte är 8 februari.

Alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden (på finska). Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Protokoll kan läsas här.