Koncernsektionen hörde aktuell rapport från Högholmens djurgård stiftelse

Stadsstyrelsens koncernsektion hörde 30.8 en aktuell rapport från Högholmens djurgård stiftelse. Högholmen bereder två stora byggprojekt. I och med byggandet av Kronbroarna flyttas Högholmens huvudingång från Blåbärslandet till Högholmen. Den preliminära kostnadsberäkningen för byggnaden är 11,5 miljoner euro och målet är att byggandet inleds år 2023.

Högholmen bereder också byggandet av ett nytt tropiskt hus, eftersom det nuvarande tropiska huset Amazonia är byggnadstekniskt i dåligt skick. Den preliminära kostnadsberäkningen för byggnaden är 26 miljoner euro och enligt planerna färdigställs den år 2027, då spårvagnstrafiken på Kronbroarna inleds. Koncernsektionen antecknade rapporten.

Koncernsektionen utsåg dessutom medlemmar bl.a. till styrelser för flera stiftelser och sammanslutningar. Koncernsektionens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet är tillgängligt tills protokollet publiceras. Koncernsektionens protokoll kan läsas här.

Bild: Annika Sorjonen