Logos av städerna och högskolorna i huvudstadsregionen.

Kompetenskluster, internationalisering och högskolornas finansiering måste stärkas

Med sina städer och högskolor bildar huvudstadsregionen ett unikt innovations- och kompetenskluster i Finland med möjligheter att nå framgång i den accelererande globala konkurrensen och på så vis vara till nytta för hela landet.

Städerna och högskolorna i huvudstadsregionen ser att nästa regering och riksdag har möjligheter att skapa bättre förutsättningar för framgång för städerna och högskolorna i regionen samt i vidare bemärkelse för hela Finland. Därför bör nästa regering stödja metropolområdets utveckling till världens främsta innovations- och kompetenskluster, stärka dess kompetensbas samt förmåga och möjligheter att investera och skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen.

Läs mer:

Ställ­nings­ta­gan­de från stä­der­na och hög­sko­lor­na i hu­vud­stads­re­gi­o­nen       


DELA