Kommunalval. Foto: Kimmo Brandt

Kommunalvalets förhandsröstningsställen i Helsingfors

Kommunalval ordnas 18.4.2021. I kommunalvalet kan man rösta på förhand i Finland 7-13.4 och utomlands 7-10.4. Coronasituationen har i Helsingfors beaktats genom att antalet förhandsröstningsställen och öppettiderna för dessa har utökats.

Allmänna förhandsröstningsställen vid kommunalvalet är vissa bibliotek, kulturcenter och köpcenter på olika håll i Helsingfors. På grund av coronasituationen ska det finnas ett tillräckligt antal förhandsröstningsställen på olika håll i staden och deras öppettider ska vara så omfattande som möjligt. Stadsstyrelsen beslutade 14.12.2020 och 25.1.2021 om Helsingfors allmänna förhandsröstningsställen i kommunalvalet.

Kommunalvalets allmänna förhandsröstningsställen i Helsingfors och öppettider 7-13.4.2021

Då valet närmar sig får de röstberättigade i posten ett meddelandekort med en förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena i den egna valkretsen.

Vid kommunalvalet väljs 85 ledamöter till Helsingfors stadsfullmäktige. Kommunalval förrättas vart fjärde år.

Mera information

Kommunalvalet på stadens webbplats 
Webbplatsen Vaalit.fi 
Kommunförbundets valwebbplats 
Helsingfors stadsfullmäktige