En väljare i röstningstället. Bild: Riitta Supperi, Kuvatoimisto Keksi, Team Finland

Kommunalvalet flyttas till juni – förändringar i röstningsställena

Förhandsröstningsställena och röstningsställena på den egentliga valdagen, liksom också öppettiderna, har ändrats inför kommunalvalet som flyttats till juni. Stadsstyrelsen beslutade 29.3 flytta röstningsställen i Helsingfors till större lokaler och förlänga öppettiderna, så att det går att rösta tryggt under coronapandemin.

Lagen om senareläggning av kommunalvalet trädde i kraft 29.3.2021. Den egentliga valdagen är 13.6.2021, och förhandsröstningen pågår i hemlandet 26.5–8.6.2021 och utomlands 2–5.6.2021. Fullmäktiges nya mandattid börjar 1.8.2021.

Förhandsröstningsställe för drive-in-röstning på före detta Malms flygfält

Förhandsröstningen vid kommunalvalet ordnas i hemlandet 26.5–8.6.2021 och utomlands 2–5.6.2021. En aktuell lista över förhandsröstningsställena i Helsingfors och deras öppettider finns här.

Jämfört med det tidigare har förhandsröstningsställena ändrats så att det i Böle bibliotek har flyttats till Mässcentret och det i köpcentret Kaari till Gamlasgården. Dessutom inrättas det ett förhandsröstningsställe för drive-in-röstning utomhus på före detta Malms flygfält.

Också vid förhandsröstningsstället i Tölö sporthall är det möjligt att ordna drive-in-röstning för bilburna och utomhusröstning för gående och cyklister.

Under förhandsröstningen får varje röstberättigad rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena.

Ändringar i röstningsställena på valdagen

Röstningsställena i Helsingfors på den egentliga valdagen, 13.6.2021, finns här.

Stadsstyrelsen beslutade flytta vissa röstningsställen till större lokaler. I ett av röstningsområdena måste röstningsstället flyttas av den orsaken att den ursprungliga lokalen inte är tillgänglig i juni.

På den egentliga valdagen får de röstberättigade rösta endast inom det röstningsområde som har antecknats för dem i rösträttsregistret.

Fullmäktigeperioden fortsätter till 31 juli

Mandattiden för de fullmäktige som valts vid 2017 års kommunalval fortsätter till utgången av juli 2021. Fullmäktiges nya mandattid börjar 1.8.2021. De nuvarande stadsfullmäktige fattar senare beslut om tidpunkten för de nya fullmäktiges första sammanträde.

Mer information:

Justitieministeriet 29.3.: Senareläggningen av kommunalvalet stadfästes
Justitieministeriets valsidor
Kommunalvalet på Helsingfors stads sidor

Bild: Riitta Supper/Keksi/Team Finland