Jourverksamheten vid Malms sjukhus och Haartmanska sjukhuset överförs till HNS

Stadsfullmäktige godkände överföringen av jourverksamheten inom stadens hälsovårds- och missbrukartjänster till samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). Jourverksamheten överförs till HNS från och med 7.1.2019.

Jourpoliklinikerna vid Malms sjukhus och Haartmanska sjukhuset samt jour- och övervakningsavdelningarna överförs till HUCS resultatenhet Akuten och avdelningarna som stöder jouren till HUCS resultatenhet Inremedicin och rehabilitering. Jourverksamheten för munhälsovård utanför tjänstetid överförs till HUCS resultatenhet Huvud- och halscentrum. Staden fortsätter med jouren för munhälsovård under tjänstetid.

Ändringen förverkligas som överlåtelse av rörelse, vilket innebär en administrativ omstrukturering. Personalen övergår till sjukvårdsdistriktet såsom "gamla arbetstagare" enligt principerna om överlåtelse av rörelse. Sammanlagt 539 personer överförs.

Fullmäktige beslutade dessutom om överföringen av social- och hälsovårdssektorns instrumentvårdsverksamhet till HNS som överlåtelse av rörelse.

I motionerna utvecklingsförslag till stadens tjänster

Stadsfullmäktige behandlade ett stort antal motioner väckta av fullmäktigeledamöter, i vilka önskemålen gällde bland annat nya idrottsplatser till olika stadsdelar, öppnande av lokaler för kvällsklubbar för skiftarbetande ensamförsörjares barn och ibruktagande av principen om närskola vid daghemsbeslut.

Ledamoten Kati Juvas motion om ett försök gällande övervakade narkotikarum i Helsingfors väckte en lång diskussion. Efter flera omröstningar godkände fullmäktige att en utredning tas fram om lokaler för användning av narkotika.

Frågestunden om takras på skola

På fullmäktiges frågestund behandlades takraset i skolan Oulukylän ala-aste. Frågorna ställdes av ledamöterna Laura Rissanen och Ville Jalovaara.

En inspelning av frågestunden och hela fullmäktigesammanträdet finns tillgänglig på www.helsingforskanalen.fi. Stadsfullmäktiges samtliga beslut kan läsas i beslutskommunikén.

Stadsfullmäktige sammanträder följande gång 14.11.2018 kl. 16.

DELA