Jani Pitkänen.

Jani Pitkänen ny chef för Helsingfors räddningsverk

Helsingfors stadsstyrelse beslutade på sitt sammanträde 18.5 anställa tradenom (högre yrkeshögskoleexamen) Jani Pitkänen för tjänsten som räddningskommendör vid Helsingfors räddningsverk. Räddningskommendören leder den mångformiga verksamheten vid Helsingfors räddningsverk, som omfattar räddningsverksamhet, prehospital akutsjukvård, förebyggande av olyckor, beredskap och befolkningsskydd. Pitkänen har varit ställföreträdande räddningskommendör sedan oktober 2019 och skött den vakanta tjänsten sedan 1.2.2020.

Pitkänen har jobbat som räddningsdirektör vid Helsingfors räddningsverk sedan år 2018. Han har lång erfarenhet av alla chefsnivåer inom räddningsverksamheten vid Helsingfors räddningsverk. Pitkänen har därtill stark kännedom om den aktuella verksamhetsmiljön och han känner till förväntningarna och utmaningarna som räddningsverkets verksamhet står inför.

Pitkänen har tidigare varit områdeschef, brandmästare, brandchef och brandman vid räddningsverket. Under sina 13 år som brandmästare specialiserade han sig på Helsingfors underjordiska lokaler och tunnlar och sakkunnigarbete. Sedan år 2007 har han utöver sin egen anställning varit expert på internationell räddningsverksamhet vid Krishanteringscentret och Räddningsinstitutet och lagledare vid Finn Rescue Team.

Pitkänen har avlagt tradenomexamen (högre yrkeshögskoleexamen) i utbildningsprogrammet för säkerhetsledning vid yrkeshögskolan Laurea. Han har dessutom avlagt en studiehelhet med specialstudier om säkerhet vid Tammerfors yrkeshögskola år 2007.

Tjänsten som räddningskommendör söktes inom utsatt tid av 22 personer.

Nya tillfälliga lokaler för skolor föreslås på Arkadiagatan

Stadsstyrelsen beslutade föreslå stadsfullmäktige att fastigheten Arkadiagatan 24 och paviljongerna på Sandstrandsvägen hyrs ut till fostrans- och utbildningssektorn. Lokalerna används som tillfälliga lokaler för skolor som byggs om under de följande 15 åren.

Den första hyresgästen i lokalerna är verksamheten i Taivallahden peruskoulu, vars ombyggnad genomförs under åren 2022–2024. Efter det är det meningen att fastigheten Arkadiagatan 24 används turvis som tillfälliga lokaler av Zacharias Topeliusskolan och Töölön ala-aste, Ressun peruskoulu, Meilahden yläaste, Snellmanin ala-aste och Tölö Gymnasium.
Att placera de tillfälliga lokalerna i samma fastighet är en kostnadsmässigt ekonomisk lösning. Lokalernas maximipris exklusive moms är 20 136 000 euro.

Det slutliga beslutet om uthyrningen av lokalerna fattas av stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsens alla beslut kan läsas på sidan med beslutsmeddelanden. Beslutsmeddelandet finns att läsa tills protokollet publiceras. Stadsstyrelsens protokoll kan läsas här.

DELA