Invandrarna i Huvudstadsregionen: går Helsingfors, Esbos och Vandas vägar åtskils?

I början av 2018 fanns det i Helsingfors, Esbo och Vanda sammanlagt 185 131 personer med utländsk bakgrund  - invandrare eller deras barn. 34 366 av dem var födda i Finland. Invandrarbefolkningens – alltså de personers som har utländsk bakgrund – procentandel av befolkningen är ungefär lika stor i Huvudstadsregionens olika kommuner: 15,5 i Helsingfors, 16,1 i Esbo och 18,0 procent i Vanda. Numerärt var skillnaderna mycket större: Helsingfors hade 99 996, Esbo 44 935 och Vanda 40 200 invånare utländsk bakgrund.

I senaste nummer av faktatidskriften Kvartti granskar specialforskare Pasi Saukkonen invandrarbefolkningens läge i Huvudstadsregionen med avseende å bland annat befolkningsstruktur, lokal fördelning, sysselsättning och boende, samt å de integreringsprogram som städerna genomför. För det mesta påminner Helsingfors, Esbo och Vanda mycket om varandra i dessa avseenden, men det finns skillnader. I Vanda har, som exempel, en större del av invandrarna ett utförande yrke, medan det i Esbo är vanligare än i de andra städerna att de placerar sig inom den högsta inkomstkvartilen. Andelen invandrare som bor i ägarbostad är mindre i Helsingfors än i övriga Huvudstadsregionen. Enligt Saukkonen är det möjligt att skillnaderna i framtiden växer både inom städerna och mellan dem.

Kvartti presenterar färsk stadsforskning

Tidskriften Kvartti, utgiven av Helsingfors stadskansli, utkommer fyra gånger om året med senaste rön inom urban forskning om Helsingfors. Senaste – nyss utkomna – numret handlar bland annat om folkökningen i Helsingfors och Finland och om differentiering mellan daghems näromgivningar. Övriga teman är asylsökandes erfarenheter och lärdomar i Finland, minskande tobaksrökning bland unga, delaktighet  och tillhörighet till gemenskaper bland lågstadieelever samt turismens utsikter på sistone i Helsingfors.

Läs hela tidskriften Kvartti 4/2018 (pdf)